Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

 • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

 • cod postal: 905400

 • Tel. 0241.870.301

 • Fax 0241.870.300


    .: Acte :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar VIOREL IONESCU

ACTE  NECESARE  PENTRU  ELIBERARE  CERTIFICAT  DE  NASTERE

 • buletine de identitate parinti;

 • act constatator al nascutului viu eliberat de spital;

 • dupa caz: certificate nastere parinti/certificat casatorie.;

 • taxa de timbru 0,5 lei;

 • Termenul de declarare a noului nascut:
  - 15 zile pentru copilul nascut viu;
  - 3 zile pentru copilul nascut mort.

        ACTE  NECESARE  PENTRU  OFICIEREA  CASATORIEI

 • certificate de nastere original si copie;

 • buletine de identitate original si copie;

 • certificate prenuptiale (de la medicul de familie, policlinica);     

 • taxa de timbru 1 leu;

 • dupa caz: Hotarare de divort ramasa definitiva si irevocabila / Certificat de divort al fostului sot;

          ACTE  NECESARE  ELIBERARE  CERTIFICAT DECES

 • buletin identitate persoana decedata;

 • certificat de nastere persoana decedate;

 • certificat de casatorie;

 • constator medical al decesului;

 • livret militar pentru barbati

 • buletin identitate declarant;

 • pentru decese din accidente – adeverinta de la Parchet (necesara si in cazul in care decesul se declara cu o intirziere de peste 3 zile)

 • taxa de timbru 0,5 lei.

        ACTE  NECESARE  ELIBERARE  LIVRET  DE  FAMILIE  LA CERERE

 • cerere tip;        

 • buletine de identitate sot si sotie;

 • certificat de casatorie;

 • certificate de nastere ale copiilor.

 • certificate de nastere ale sotilor.

        ACTE  NECESARE  ELIBERARE  DUPLICAT  CERTIFICAT NASTERE /CASATORIE/DECES

 • cerere tip;

 • buletin identitate/carte de identitate/adeverinta de identitate;

 • taxa de timbru 2 lei

               ACTE   NECESARE  ELIBERARE  CERTIFICAT  DE  URBANISM   

 • cerere tip

 • plan de situatie,elaborat pe suport topografic-vizat de Oficiul Judetean de Cadastru la scara 1/5.000 la 1/500

 • extras de carte funciara(doar in cazul instrainarii)

 • document de plata a taxei de eliberare a certif.de urbanism(copie)

               ACTE  NECESARE  PENTRU  AUTORIZATIA  DE  CONSTRUIRE

 • cerere tip

 • actul doveditor al titlului asupra imobilului(copie legalizata)

 • certificat de urbanism(copie)

 • proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire(P.A.C.)

 • fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism,necesare emiterii acordului unic ,precum si ,dupa caz,documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor (2 exemplare)

 • avizele si acordurile obtinute de solicitant ,altele decit cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism(in copie)

 • declaratie pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului

 • documentul de plata a taxei de emitere a taxei de construire(copie)

 • documentul de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurilor necesare emiterii acordului unic(copie) 

      ACTE  NECESARE  PENTRU  AUTORIZATIA  DE  DESFIINTARE

 • cerere tip

 • actul doveditor al titlului asupra imobilului (copie legalizata)

 • certificat de urbanism

 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (P.A.D.)

 • fise tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism necesare emiterii acordului unic(2 exemplare)

 • avizele si acordurile obtinute de solicitant stabilite prin certificatul de urbanism(copie)

 • declaratie pe proprie raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului

 • certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului(copie)

 • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare

 • documentele de plata a taxelor pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic(in copie)

ACTE  NECESARE  PENTRU  AUTORIZATIA  DE  FUNCTIONARE PERSOANE  FIZICE  SI  ASOCIATII  FAMILIALE

 • cerere tip(la A.F.-sa contina toate semnaturile)

 • rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului

 • certificat de cazier fiscal al persoanei solicitante ,respective al fiecarui membru al A.F.(in original)

 • copii de pe actele de identitate

 • actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta

 • declaratia-tip pe propria raspundere ca indeplineste conditii de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar ,sanitar-veterinar,protectia mediului,protectia muncii si apararea impotriva incendiilor,protectia consumatorului

 • copii dupa documente care dovedesc pregatirea profesionala,sau dupa caz,experienta profesionala

          ***in cazul in care pentru practicarea unor activitati ,ocupatii sau meserii sunt prevazute ,prin acte normative ,cerinte de pregatire profesionala

          **** persoana fizica sau membrii asociatiei familiale trebuie sa depuna dovada indeplinirii conditiilor respective:

 • diploma, certificat sau adeverinta de absolvire a unei institutii

 • certificat de absolvire a unei forme de pregatire profesionala

 • certificat de competenta profesionala

 • cartea de mestesugar

 • carnetul de munca - sa se specifice ca cel putin 2 ani a fost incadrat in activitatea ,meseria sau ocupatia pentru care solicita autorizatie

 

ACTELE  NECESARE  PENTRU  ALOCATIE  COMPLEMENTARA  SAU DE  SUSTINERE  CONFORM  O.U.G.105/2003

 • cerere tip

 • copie livret de familie

 • adeverinta pamint

 • adeverinta fisc

 • adeverinta de salarizare (salariul net+tichete de masa),cupon somaj,cupon pensie

 • adeverinta de elev

 • cupon alocatie de stat

 • hotarire judecatoreasca pentru incredintarea minorilor,in cazde divort al parintilor

 • actele de identitate in original

 • dosar cu sina

                 ACTELE  NECESARE  PENTRU  ALOCATIA  DE  STAT

 • cerere tip

 • copie buletin de identitate a unui parinte

 • certificat de nastere al copilului,original si copie

 • dosar cu sina

ACTELE  NECESARE  PRIVIND  OBTINEREA  AJUTORULUI  SOCIAL CONFORM  LEGII 416/2001-VENITUL  MINIM  GARANTAT

1. cerere tip

2. acte doveditoare privind componenta familiei:

 • acte de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei

 • certificate de nastere ale copiilor

 • certificatul de casatorie

 • hotarirea definitive de incuviintare a adoptiei,de incredintare sau plasament familial al minorului,potrivit legii

 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator

 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamint in conditiile prevazute de lege

 • acte din care sa rezulte incadrarea ,potrivit legii,in categoria persoanelor cu handicap,pentru persoanele aflate in intretinere

3. adeverinta de la somaj-obligatorie din 3 in 3 luni

4. adeverinta de pamint

5. adeverinta de la fisc

6. dosar cu sina

 

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |