Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

 • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

 • cod postal: 905400

 • Tel. 0241.870.301

 • Fax 0241.870.300


    .: Anunţuri :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar VIOREL IONESCU

 

ANUNŢ COLECTIV

09.07.2018

 

In temeiul art. 47, alin 4 si 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ

02.07.2018

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicata, privind transparenţa decizionala în administraţia publica locala, aducem la cunoştinţa publica urmatoarele proiecte de hotarâre, ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local al orasului Hîrsova în şedinţa ordinara din data de 26.07.2018 ora 18.00, în sala mica a Primariei:

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ

20.06.2018

 

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE


Termenul limită pentru depunerea cererilor privind scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale, restante la 31.12.2017, este data de 30.09.2018, urmare achitării integral a obligațiilor de plată principale.
      Aceste facilități sunt acordate în conformitate cu art. 4 din H.C.L. 200/27.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 și art. 185 alin.(1) lit. “b” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

ANUNŢ

20.06.2018

 

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE


În conformitate cu art. 13 din H.C.L. 200/27.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, precum și dispozițiile art. 46 alin. (6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare cu referire la Ordinul nr. 3097/24.11.2016 al M.D.R.A.P. vă comunicăm următoarele:
     Organul Fiscal Local poate emite și comunica acte administrative fiscale, de executare și alte acte (înstiințări de plată, somații și titluri executorii), valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii și fără ștampila organului emitent.

 

ANUNŢ

16.05.2018

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicata, privind transparenţa decizionala în administraţia publica locala, aducem la cunoştinţa publica urmatoarele proiecte de hotarâre, ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local al orasului Hîrsova în şedinţa ordinara din data de 21.06.2018 ora 18.00, în sala mica a Primariei:

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ COLECTIV

08.05.2018

 

In temeiul art. 47, alin 4 si 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ

28.04.2018

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicata, privind transparenţa decizionala în administraţia publica locala, aducem la cunoştinţa publica urmatoarele proiecte de hotarâre, ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local al orasului Hîrsova în şedinţa ordinara din data de 24.05.2018 ora 18.00, în sala mica a Primariei:

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ

24.04.2018

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicata, privind transparenţa decizionala în administraţia publica locala, aducem la cunoştinţa publica urmatoarele proiecte de hotarâre, ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local al orasului Hîrsova în şedinţa ordinara din data de 26.04.2018 ora 18.00, în sala mica a Primariei :

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ COLECTIV

13.04.2018

 

In temeiul art. 47, alin 4 si 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

30.03.2018

 

In temeiul art. 47, alin 4 si 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili, mostenitori ai defunctilor:

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

29.03.2018

 

In temeiul art. 47, alin 4 si 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

 

Descarca DETALIILE (.rar)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ

27.03.2018

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicata, privind transparenţa decizionala în administraţia publica locala, aducem la cunoştinţa publica urmatoarele proiecte de hotarâre, ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local al orasului Hîrsova în şedinţa ordinara din data de 29.03.2018 ora 18.00, în sala mica a Primariei :

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

23.03.2018

 

In temeiul art. 47, alin 4 si 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorul contribuabil.

 

Descarca ANUNTUL INDIVIDUAL (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ

22.03.2018

 

Primăria Hîrșova anunță publicul interesat scoaterea la licitatie a unor bunuri imobile sechestrate:

 

Descarca DOCUMENTUL (.pdf)

 

ANUNŢ

09.03.2018

 

Primăria Hîrșova anunță publicul interesat cu privire la parcurgerea etapei pregătitoare privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic General (PUG) si al Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al orasului Hîrșova:

 

Descarca DOCUMENTUL (.pdf)

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

05.03.2018

 

In temeiul art. 47, alin 4 si 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorul contribuabil.

 

Descarca ANUNTUL INDIVIDUAL (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ

20.02.2018

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicata, privind transparenţa decizionala în administraţia publica locala, aducem la cunoştinţa publica urmatoarele proiecte de hotarâre, ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local al orasului Hîrsova în şedinţa ordinara din data de 22.02.2018 ora 18.00, în sala mica a Primariei :

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ

19.02.2018

 

Consulta PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neingrijite cu până la 500%, prevăzută în Legea 277/2015 privind Codul Fiscal și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite ale Orașului Hirșova:

 

Descarca DOCUMENTUL (.rar)

 

ANUNŢ

15.02.2018

 

SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA organizează, în temeiul H.G. 286/2011 coroborat cu Dispoziția primarului orașului Hârșova nr. 169 din 20.02.2017, concurs pentru ocuparea postului de manager la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 

Descarca DOCUMENTUL (.pdf)

 

ANUNŢ

05.02.2018

 

Orașul Hîrșova dorește achiziționarea serviciilor de catering (Cod CPV - 55520000-1 - Servicii de catering (rev.2) în vederea asigurării prânzului și cinei, pentru 10 invitați bulgari ce vor fi prezenți la întâlnirea de lucru ce va avea loc la sediul Primăriei Orașului Hîrșova, în data de 22.02.2018, pentru elaborarea Studiului privind cauzele și efectele inactivității fizice în zona transfrontalieră România - Bulgaria. Ofertele vor fi depuse până la data de 15.02.2018 la sediul autorității contractante.

 

ANUNŢ

02.02.2018

 

Orașul Hîrșova dorește să achiziționeze servicii de cazare în hoteluri pentru proiectul «Sanatate fara frontiere prin sport si cooperare – uniti in lupta impotriva bolilor / Borderless health through sport and cooperation – united in the battle against diseases », cod proiect 16.5.2.063, finantat din INTERREG V-A Romania Bulgaria, Axa prioritară 5.

 

Descarca DOCUMENTUL (.pdf)

 

ANUNŢ COLECTIV

22.01.2018

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ

20.01.2018

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. nr.52/2003, republicata, privind transparenţa decizionala în administraţia publica locala, aducem la cunoştinţa publica urmatoarele proiecte de hotarâre, ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local al orasului Hîrsova în şedinţa ordinara din data de 25.01.2018 ora 18.00, în sala mica a Primariei :

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ

03.01.2018

 

A fost depusă solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire de locuinte pentru tineri destinate specialistilor in sanatate - str. Casariei nr. 2C”.

 

Descarca DOCUMENTUL (.pdf)

 


 

ANUNŢ COLECTIV

20.12.2017

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

22.11.2017

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ

15.11.2017

 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Oraș Hîrșova, Direcția Economică aduce la cunoștința publică:

 

Proiectul de hotarâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2018 (arhiva .rar)

 

Proiectul de hotarâre se găsește pe site-ul www.primaria-harsova.ro la secțiunea Anunțuri și la sediul Primăriei Oraș Hîrșova.

     În temeiul prevederilor art.7 alin (4) din Legea 52/2003, până la data de 10.12.2017 se pot trimite în scris, propuneri , sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

     Propunerile , sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul Primăriei Hîrșova, prin fax la numărul 0241/870301 sau prin e-mail la adresa impozitepoh@yahoo.ro

     Informații suplimentare pot fi obținute la numarul de telefon 0241/870300, int.105, int.117, int.118, persoane de contact Ioana Rodica Claudia, Andronic Carmen Mihaela și Herda Violeta.

     Materialele transmise vor purta mențiunea : ,,Referitor la proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018”

 

ANUNŢ

10.11.2017

 

A fost publicat PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - PROIECT ”ADMIS - măsuri integrate pentru categorii defavorizate din zona de Vest a orașului Hârșova”.

 

Descarca DOCUMENTUL (.pdf)

 

ANUNŢ COLECTIV

09.11.2017

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ

31.10.2017

 

A fost publicata lista cu salariile de baza, coeficientii salariilor de baza, baza de calcul, cota procentuala a sporurilor alocate de UAT Oras Hirsova functionarilor publici si personalului contractual.

 

Descarca DOCUMENTUL (.pdf)

 

ANUNŢ COLECTIV

23.10.2017

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

ANUNŢ COLECTIV

12.10.2017

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ

31.10.2017

 

Situatia achizitiilor publice derulate anexa 12.1 aferenta FLC 01 cod proiect ROGB-134:

 

Descarca detaliile (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

12.10.2017

 

Primaria Hirsova a publicat un anunt privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta  - nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul de ”asigurare utilitati si viabilitati teren pentru construirea de locuinte pentru tineri” :

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

02.10.2017

 

Primaria Hirsova a publicat un anunt privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta  - nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul de ”amenajare spatii verzi” :

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

02.10.2017

 

Primaria Hirsova a publicat un anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”asigurare utilitati si viabilizare teren pentru construirea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii specialistilor in sanatate”:

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

25.09.2017

 

Primaria Hirsova a publicat Studiul de prefezabilitate privind proiectul ”Infiintarea distributiei de gaze naturale in orasul Hirsova” :

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ PUBLIC

21.09.2017

 

Privind proiectul ”Asfaltare strazi in orasul Hirsova” nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului:

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ COLECTIV

12.09.2017

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ LICITAȚIE

25.08.2017

 

Privind scoaterea la licitaţie a bunurilor imobile sechestrate. În temeiul art. 250 alin (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 11.09.2017, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Hîrşova din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Hîrşova, Jud. Constanţa, va avea loc vânzarea prin licitatie pentru valorificarea bunurilor imobile sechestrate aparţinând debitorului:

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

Biroul Executari Silite

 

ANUNŢ COLECTIV

22.08.2017

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

ANUNŢ COLECTIV

08.08.2017

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ

09.08.2017

 

Situatia achizitiilor publice derulate in cadrul proiectului «Sanatate fara frontiere prin sport si cooperare – uniti in lupta impotriva bolilor / Borderless health through sport and cooperation – united in the battle against diseases », cod proiect 16.5.2.063 finantat din programul INTERREG V A RO-BG:

 

Descarca detaliile (.pdf)

 

ANUNŢ

28.07.2017

 

Ca urmare a anuntului de participare nr. 91196/03.05.2017, S.C. Expertissa Constanta S.R.L. i s-a atribuit, la data de 27.07.2017, contractul de servicii de informare si publicitate nr. 57, pentru proiectul «Sanatate fara frontiere prin sport si cooperare – uniti in lupta impotriva bolilor / Borderless health through sport and cooperation – united in the battle against diseases », cod proiect 16.5.2.063, finantat din INTERREG V-A Romania Bulgaria,. Valoarea contractului de prestari servicii de publicitate si informare este de 68.086,50 lei fara TVA.

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

25.07.2017

 

În temeiul art. 250 alin (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 10.08.2017, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Hîrşova din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Hîrşova, Jud. Constanţa, va avea loc vânzarea prin licitatie pentru valorificarea bunurilor imobile sechestrate aparţinând debitorului:

 

Descarca ANUNTUL INDIVIDUAL (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

07.07.2017

 

În temeiul art. 47, alin 4-5 din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis actul administrativ-fiscal nr. 4790/ 10.04.2017 pe numele persoanei juridice S.C. EXPOMOB SICOMAR MANAGEMENT S.R.L.

 

Descarca ANUNTUL INDIVIDUAL (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ LICITAȚIE

22.06.2017

 

În temeiul art. 250 alin (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 10.07.2017, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Hîrşova din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Oraş Hîrşova, Jud. Constanţa, va avea loc vânzarea prin licitatie pentru valorificarea bunurilor imobile sechestrate aparţinând debitorului:

 

Descarca detaliile (.pdf)

 

ANUNŢ ACHIZIȚIE

04.05.2017

 

Orașul Hârșova dorește să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de informare si publicitate pentru proiectul «Sanatate fara frontiere prin sport si cooperare – uniti in lupta impotriva bolilor / Borderless health through sport and
cooperation – united in the battle against diseases», cod proiect 16.5.2.063, finantat
din INTERREG V-A Romania Bulgaria, Axa prioritară 5.i.

 

Descarca detaliile si Caietul de Sarcini (.pdf)

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

02.05.2017

 

În temeiul art. 47, alin 4-5 din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis actul administrativ-fiscal nr. 4790/ 10.04.2017 pe numele persoanei juridice SC EXPOMOB SICOMAR MANAGEMENT SRL.

 

Descarca ANUNTUL INDIVIDUAL (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

10.04.2017

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

11.02.2017

 

În temeiul art. 47, alin 4-5 din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis actul administrativ-fiscal nr. 4790/ 10.04.2017 pe numele persoanei fizice DRAGU ELENA..

 

Descarca ANUNTUL INDIVIDUAL (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

02.02.2017

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ IMPORTANT POLITIA LOCALA

09.12.2016

 

Politia Locala Harsova va informeaza cu privire la metoda de inselatorie ”Accidentul”!

In momentul in care sunteti contactat telefonic de persoane care pretind ca va sunt rude sau persoane apropiate si pretind diferite sume de bani, verificati informatia si nu inmanati bani necunoscutilor !

 

ANUNŢ LICITAȚIE

25.11.2016

 

Primăria oraşului Hârşova anunţă că în data de 28.11.2016 ora 10,00 organizează licitaţie publică deschisă privind închirierea unui imobil, situat în str. vadului, nr. 85, a oraşului Hârşova, în vederea asigurării de servicii sociale. Relatii suplimentare la telefon 0241/870301 int. 124. relaţii suplimentare se primesc la sediul primăriei.

 

ANUNŢ COLECTIV

17.11.2016

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

21.10.2016

 

In temeiul art. 47, alin 5 lit. b si ale alineatelor 6 si 7 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

04.10.2016

 

In temeiul art. 47, alin 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, pentru SC RPR Enterprise - filiala Bucuresti.

 

Descarca ANUNTUL INDIVIDUAL (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

05.09.2016

 

In temeiul art. 47, alin 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, pentru mostenitori ai defunctilor.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

08.08.2016

 

In temeiul art. 47, alin 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ PUBLIC

14.07.2016

 

Consiliul Local Harsova organizeaza pe 16.08.2016 evaluarea/selectia in vederea infiintarii CA al SC Carsium Edil SRL Harsova pentru desemnarea a doi membrii cu experienta in administrarea/managementul unei societati comerciale/regii autonome

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

ANUNŢ COLECTIV

25.04.2016

 

In temeiul art. 47, alin 5 din Legea 207/2015, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ PUBLIC

28.03.2016

 

Primaria Orasului Harsova organizeaza concurs in vederea ocuparii mai multor functii contractuale vacante.

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

 

ANUNT IMPORTANT DESPRE IMPOZITELE SI TAXELE PE 2016

1) FACILITATI DE PLATA PENTRU CEI RESTANTIERI LA 30.09.2015-SCUTIRI DE 73% DIN MAJORARI SI PENALITATI

2)PRELUNGIREA TERMENULUI DE PLATA A IMPOZITULUI PE CLADIRI , PE TEREN , PE MIJLOACELE DE TRANSPORT-PANA LA 30.06.2016- CU REDUCERE- NUMAI PENTRU CEI FARA RESTANTE ;


RELATII SUPLIMENTARE : LA TELEFON NR. ; 0241/870300 ; 0241/870301 SAU LA BIROUL DE IMPOZITE SI TAXE.

 

ANUNŢ PUBLIC

16.02.2016

 

Primaria Orasului Harsova organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei contractuale vacante de CASIER.

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

 

ANUNT IMPORTANT


In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, conform art. 495 din Lg.277/2015 ( Cod Fiscal), se stabilesc urmatoarele reguli:


1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 29.02.2016.
2. Persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in proprietate si la data de 31.12.2015, destinatia si valoarea acestora , pana la data de 29.02.2016;
3. Persoanele fizice si juridice care la data de 31.12.2015 detin mijloace de transport radiate din circulatie au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, la compartimentul Impozite si taxe, pana la data de 29.02.2016;
4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, teren, mijloace de transport prevazute la art.456,464 si 469 se aplica incepand cu data de 01.01.2016 persoanelor care detin documente justificative si care sunt depuse la compartimentul Impozite si Taxe, pana la data de 29.02.2016;

Relatii la telefon 0241870300 int. 118
si in sectiunea Impozite si Taxe

 

ANUNŢ PUBLIC

23.11.2015

 

Primaria Orasului Harsova organizeaza concurs in vederea ocuparii mai multor functii publice de executie vacante.

 

Descarca ANUNTUL (.pdf)

 

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

30.09.2015

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că a fost emis act administrative fiscal pe numele SC LUED REAL ESTATE ROM SRL.

 

Descarca ANUNTUL INDIVIDUAL (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

02.09.2015

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că a fost emis act administrative fiscal pe numele SC R.P.R. ENTERPRISE - filiala Bucuresti.

 

Descarca ANUNTUL INDIVIDUAL (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

28.08.2015

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice si juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

ANUNŢ COLECTIV

07.08.2015

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice si juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

11.05.2015

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele fizice (.pdf)

Descarca completarea ANUNTULUI COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele fizice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

14.04.2015

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice si juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

18.03.2015

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv instiintari de plată pentru contribuabilii persoane juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele juridice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

18.03.2015

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv instiintari de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele fizice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 


 

ANUNŢ COLECTIV

15.04.2014

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele fizice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

15.04.2014

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele juridice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

28.11.2013

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele fizice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

01.11.2013

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele juridice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

19.06.2013

 

In temeiul art. 44, din OG. 92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele juridice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

11.04.2013

 

In temeiul art.44, din OG.92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele fizice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

11.04.2013

 

In temeiul art.44, din OG.92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele juridice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ PUBLIC

25.03.2013

 

Primaria oraşului Hârşova anunţa publicul interesat cu privire la parcurgerea procedurii privind informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea “Actualizare plan urbanistic zonal centrala electrica eoliana Harsova – statie electrica de transformare 20(30,33) /110 kv Harsova - judet Constanta.”
       Documentatia poate fi consultata la sediul primariei oras Harsova, strada piata 1 decembrie 1918, nr. 1, in sala de sedinte a primariei , in perioada 15.03.2013 – 03.04.2013, intre orele 8.00 – 16.00.

 

ANUNŢ COLECTIV

31.01.2013

 

Primăria orașului Hârșova intenționează să aplice ca Beneficiar un proiect de tip grant cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pe axa 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare.

În acest context, Primăria orașului Hârșova anunță organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu parteneri atât naționali cât și transnaţional care au resursele necesare în vederea implementării proiectului menţionat.

Aplicanţii interesaţi sunt invitaţi să depună o scrisoare de intentie însoțită de toate documentele care se regăsesc în metodologia ataşată prezentului anunţ (Ghidul Solicitantului 2013 , capitolul 3), până la data de 14 februarie 2013, ora 12:00, la sediul Primăriei Hârșova, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1,  Jud Constanța, cu precizarea pentru Proiectul Grant Axa 5.1 “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” – Propunere de parteneri. Aplicaţiile vor fi deschise în data de 15 februarie 2013 ora 12.00, la sediul Primăriei orașului Hârșova.

Eventualele solicitări de clarificări se pot depune până la data de 12 februarie 2013, ora 14, inclusiv, la adresa de email sau la numărul de telefon persoana de contact. Data limită de răspuns la clarificări – 14 februarie 2013, ora 14.00.

 

ANUNŢ COLECTIV

26.09.2012

 

In temeiul art.44, din OG.92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele fizice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ COLECTIV

05.09.2012

 

In temeiul art.44, din OG.92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv titluri executorii si somatii referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele juridice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNT

30.08.2012

 

Descarca contractul pentru comunicarea prin publicitate, privind proiectul de amplasare a camerelor de supraveghere COD SMIS 7660. (.pdf)

 

Descarca contractul pentru comunicarea prin publicitate, privind proiectul de amplasare a panourilor de afisaj COD SMIS 7669. (.pdf)

 

ANUNT

14.08.2012

 

Descarca anuntul de presa, privind proiectul de amplasare a panourilor de afisaj COD SMIS 76590. (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

13.07.2012

 

Descarca anuntul 6842/13.07.2012 pentru comunicarea prin publicitate, privind SC ASFALTAR INVESTMENT SER. (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

05.07.2012

 

Primaria  oraşului  Hârşova  anunţa  publicul  interesat  cu  privire  la  consultarea  si  transmiterea  observatiilor  pentru  documentatia  aferenta  planului  urbanistic  zonal  “ amplasare  parc  eolian  45  turbine  in  extravilanul  orasului  Harsova, statie  transformare  parc, drumuri  acces, linii  electrice  si  subtraversati.”

            Documentatia  poate  fi  consultata  la  sediul  primariei  oras  Harsova, strada  piata 1 Decembrie  1918, nr. 1, in  sala  de  sedinte  a  primariei , in  perioada  05.07.2012 – 30.07.2012, intre  orele  8.00 – 16.00.

 

ANUNŢ COLECTIV

06.03.2012

 

In temeiul art.44, din OG.92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv Decizii de Impunere referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane fizice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele fizice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

ANUNŢ COLECTIV

02.03.2012

 

In temeiul art.44, din OG.92/2003, republicată privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv Decizii de Impunere referitoare la obligaţiile de plată pentru contribuabilii persoane juridice.

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele juridice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ INDIVIDUAL

pentru comunicarea prin publicitate

 

          În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă adresa nr.9005/21.09.2011 pe numele SC ALFATAR INVESTMENT SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Bucuresti, b-l Iuliu Maniu, nr.158, bl.J, sc.B, etaj.9, ap.70, punct de lucru Aleea IAS, nr.2, Hirsova.

    Actul administrativ fiscal, respectiv adresa sus mentionata insotita de documente anexe a fost expediata prin posta, cu confirmare de primire la domiciliul fiscal al contribuabilului , la punctul de lucru, pe situl primariei sau poate fi consultat de titularul acestuia la sediul Primariei Oras Hirsova.

    Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 21 septembrie 2011 .

    Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna Ioana Rodica Claudia, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0241870.300 int.118 .

 

Primar,

Tudor Nadrag

 

            Director executiv,                                                                            Birou IT,

Ec.Victorita Popa                                                             ec. Ioana Rodica Claudia

 

 

ANUNŢ

 

Conform Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului nr. 58 din 26 iunie 2010 şi nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privin Codul Fiscal

 

1. Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri (în oraşul Hârşova sau în oricare localitate din ţară) au obligaţia să depună o DECLARAŢIE SPECIALĂ DE IMPUNERE. Dacă nu se prezintă URGENT, maxim până pe 31 iulie 2010, la Compartimentul de Impozite şi Taxe al Primăriei, vor suporta consecinţele legislaţiei în vigoare;

2. Începând cu data de 1 iulie 2010 se majorează impozitul pe mijloacele de transport;

3. Începând cu dat de 1 iulie 2010 se majorează TVA aferent taxelor locale( taxă salubrizare, taxă gunoi menajer) şi pentru prestări servicii de la 19% la 24%.

 

 PRIMAR,

 Tudor NĂDRAG

 

 

ANUNT COLECTIV

25.05.2010

 

In temeiul art. 44, alin. 3 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala republicat cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale, respectiv Decizii referitoare la titluri executorii si somatii pe anul 2010 - dosare noi - pentru urmatorii contribuabili:

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele fizice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNT COLECTIV

25.05.2010

 

In temeiul art. 44, alin. 3 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala republicat cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale, respectiv Decizii referitoare la titluri executorii si somatii pe anul 2010 - dosare din anul 2009 - pentru urmatorii contribuabili:

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele juridice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ  IMPORTANT

12.05.2010

 

In temeiul art. 44, alin. 3 din OG. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv Somatii si Titluri Executorii referitoare la obligatiile de plată pentru următorii contribuabili:

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele juridice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNŢ  IMPORTANT

25.02.2010

 

Compartimentul Impozite şi taxe din cadrul Primăriei oraş Hârşova anunţă contribuabilii persoane fizice şi juridice că ultima zi de plată a impozitelor şi taxelor locale semestrul I - este miercuri - 31.03.2010.

         Plata ulterioară va atrage calcularea de majorări de întârziere. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0241.870.300 sau telverde (fără taxă) 080.080.33.33

 

Descarca ANUNTUL COLECTIV - cu obligatiile de plata pentru persoanele juridice (.pdf)

 

Biroul de Impozite şi Taxe

 

ANUNT PUBLIC

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI HÂRŞOVA titulară a proiectului: “RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ ŞI ÎMPĂDURIREA TERENURILOR DEGRADATE ORI IMPROPRII FOLOSINŢELOR AGRICOLE, AFLATE ÎN PROPRIETATEA ORAŞULUI HÂRŞOVA – PERIMERUL DE AMELIORARE HARŞOVA”, în oraşul Hârşova, jud. Constanţa anunţă publicul interesat că în urma parcugerii  etapei de încadrare din cadrul procedurii de reglementare, în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 16.10.2009, s-a luat decizia aplicării procedurii simplificate de avizare. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM  Constanţa– str. Unirii nr. 23 între orele 13 -16  şi la sediul beneficiarului din oraşul Hârşova, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.1 .

         Observaţiile  publicului se primesc zilnic la sediul APM Constanţa – str. Unirii nr. 23, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia anunţului.

 

                                                           Primar,

                                                 Tudor NĂDRAG

 

ANUNŢ  IMPORTANT

 

Compartimentul Impozite şi taxe din cadrul Primăriei oraş Hârşova anunţă contribuabilii persoane fizice şi juridice că ultima zi de plată a impozitelor şi taxelor locale semestrul I - este marţi - 31.03.2009

         Plata ulterioară va atrage calcularea de majorări de întârziere.

         Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0241870300 sau telverde (fără taxă) 080.080.33.33

 

                                                        Biroul de Impozite şi taxe,

                                                        Ec.Ioana Rodica Claudia

 

ANUNT ANGAJARI

 

Primăria oraşului Hârşova anunţă organizarea şi desfăşurarea concursurilor în vederea ocupării, pe durată determinată, a următoarelor posturi în cadrul Direcţiei publice de asistenţă socială – proiectul PHARE 2006/018-147.04.02.03.02.01.206 - „Centru de informare şi consiliere pentru familiile din oraşul Hârşova aflate în dificultate”: 

 

1. Un post de asistent social – în data de 19.03.2009, ora 09.00

 

Bibliografie pentru concurs: 

- Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

- OUG nr.68/2003 privind serviciile sociale, republicată;

- Ordinul nr.286/2006 al Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        

2. Un post de lucrător social – în data de 19.03.2009, ora 12.00

 

                   Bibliografie pentru concurs:

- Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

- Ordinul nr.286/2006 al Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

         3. Un post de psiholog, cu normă   25% – în data de 20.03.2009, ora 09.00

 

     Bibliografie pentru concurs:

Codul deontologic al psihologului

„Abilităţi şi atitudini ale consilierului psihologic” - A.Babana, Ed.Ardealul, Cluj Napoca, 2001

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Hârşova Hârşova, str.Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1.

 

LANSARE DE PROGRAM

 

Direcţia Publică de Asistenţă Socială Hârşova, cu sediul în str.Revoluţiei, nr.37, oraş Hârşova, jud.Constanţa, anunţă lansarea proiectului PHARE 2006/018-147.04.02 - Centru de informare şi consiliere pentru familiile din oraşul Hârşova aflate în dificultate” care va fi derulat pe o perioadă de 12 luni, începând cu luna decembrie 2008, costul total al proiectului fiind în valoare de 60.790,00 EURO, din care 54.675,00 EURO (89,94%) finanţare Phare nerambursabilă.

Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea marginalizării sociale unui număr de 305 familii defavorizate din oraşul Hârşova, prin furnizarea către beneficiari a unor servicii primare de tipul: consilierea familiei cu privire la relaţiile cu autorităţile (obţinerea drepturilor sociale), consiliere vocaţională pentru persoanele fără loc de muncă, consiliere psihologică, consiliere privind măsuri de igienă primară.

 

Primarul oraşului Hârşova

Tudor Nădrag

 

ANUNŢ IMPORTANT

  

            Contribuabilii, persoane fizice, care deţin centrale proprii de apartament, sunt rugaţi să se prezinte la compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei, în vederea recalculării impozitului pe clădiri

 

 Şef Birou Impozite şi Taxe

 Ec. Ioana Rodica Claudia

 

ANUNŢ IMPORTANT

 

            Pentru persoanele juridice care deţin în proprietate clădiri care nu au fost evaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă cota de impozitare este de 10%şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat reevaluarea.

            Pentru clădirile ale căror valori au fost recuperate integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%

 

Şef Birou I.T.

 Ec. Ioana Rodica Claudia

 

ANUNŢ IMPORTANT

 

            Având în vedere temperaturile scăzute manifestate în această perioadă a anului, pentru evitarea unor evenimente nedorite, informăm populaţia asupra interzicerii:

 • Utilizării aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii

 • Suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori

 • Folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete

 • Folosirii chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol în spaţii cu pericol de incendiu cum sunt depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri şi altele asemenea

 • Încălzirea cu flacără a buteliilor, ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată

 • Folosirii flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun

 • Folosirii de butelii improvizate

 • Păstrării surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz şi altele asemenea, în locuri în care au acces copiii

 • Lăsării copiilor nesupravegheaţi, precum şi blocarea acestora în casă, cu lumânări aprinse, sobe, plite şi /sau aparate electrice aflate în funcţiune

 • Depozitării de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor

 • Folosirii afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile

 

 Biroul Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă

 

 

ANUNŢ  LICITAŢIE PUBLICĂ

 

Primăria oraşului Hârşova organizează vineri, 17 decembrie 2008, ora 10,00 licitaţie publică deschisă cu strigare privind vânzarea unui imobil (teren+construcţie), situat în oraşul Hârşova, strada Vadului nr.39.

            Relaţii suplimentare la telefon 0241/870300 int.130 sau 080 080 33 33

 

 

ÎNŞTIINŢARE

 

În atenţia R.P.R. ENTERPRISE filiala Bucureşti (descarca documentul în format .pdf)

 

ÎNŞTIINŢARE

 

În atenţia S.C. SÂRME ŞI CABLURI S.A. Hârşova (descarca documentul în format .pdf)

 

ANUNT

 

Din luna aprilie 2007, în sediul Primăriei în cadrul compartimentului „Centrul deservire cetăţeni” a fost amplasat un INFO KIOSK.

INFO KIOSKUL este un sistem electronic de informare a cetăţeanului compus dintr-o unitate centrală care stochează toate datele ce pot fi accesate de către utilizatori şi trei puncte de acces la informaţii, reprezentate de trei monitoare tip touch screen.

Printr-o simplă atingere, orice cetăţean poate avea acces la diverse informaţii despre oraşul Hârşova, Autorităţile Publice Locale, despre serviciile oferite de Primăria Oraşului Hârşova. Pe lângă informaţiile legate de activitatea Primăriei, utilizatorul poate avea acces la o serie de informaţii cu caracter general cum ar fi starea vremii, cursul de schimb valutar prin intermediul conexiunii la internet de care beneficiază INFO KIOSKUL.

Informaţiile afisate de monitoarele touch screen, pot fi tipărite printr-o singură atingere, datorită imprimantei conectate la INFO KIOSK.

INFO KIOSKUL reprezintă o modalitate nouă, modernă, plăcută de acces la informaţie şi în acelaşi timp modul de abordare a Primăriei Oraşului Hârşova a relaţiei dintre administraţie şi cetăţean.

 

TEL VERDE

 

Primăria Oraşului Hârşova, vă aduce la cunoştinţă că,  începând cu data de 12.10.2006, a instalat un serviciu telefonic GRATUIT – TELVERDE, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor,  economisind timp şi bani, atunci când doresc informaţi în legătură cu serviciile oferite de Primărie. Pentru aceasta, formaţi numărul de telefon 080.080.33.33 - după care, apăsând:

 • tasta 1, veţi primi informaţii, despre actele necesare de la următoarele birouri: impozite şi taxe, urbanism şi autorizări, asistenţă socială, stare civilă;

 • tasta 2, veţi intra în legătură cu Centru Informaţii Cetăţeni, unde veţi primi informaţii, la cerere, în afara celor de la tasta 1;

 • tasta 3, aveţi posibilitatea să lăsaţi mesaje pentru domnul primar;

 • tasta 4, aveţi legătura cu serviciu de pază din cadrul Primăriei.

            Apelarea acestui număr se poate face de către cetăţeni , de la orice telefon fix, inclusiv de la telefonul public, fără a fi necesară cartela telefonică. Contravaloarea apelurilor dumneavoastră la acest număr  este suportată de către Primărie.

 

Descarca arhiva de anunturi din intervalul 2007 - iunie 2008 (format .pdf)

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - PULS MEDIA COM |