Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

 • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

 • cod postal: 905400

 • Tel. 0241.870.301

 • Fax 0241.870.300


    .: Asistenta Sociala :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar VIOREL IONESCU

 

DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA

 

- sediul in str.Revolutiei, nr.37 asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice , persoanelor cu handicap , precum si altor personane aflate in nevoie sociala.

Serviciile sociale si prestatiile sociale se acorda in functie de situatia persoanei sau familiei, in comformitate cu legislatia in vigoare.

 

PENTRU INFORMARE:

 

- Descarca Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Publică de Asistenţă Socială HÓrşova Ón perioada 2018 - 2023 (.pdf)

 

- Descarca Planul anual local de actiune privind serviciile sociale (.pdf)

 

- Descarca Planul anual local de actiune Ómbunătăţirea situaţiei cetăţenilor de etnie romă (.pdf)

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PRESTATIILOR SOCIALE

 1. Alocatia de stat pentru copii(Legea nr 61/1993,republicata)

  • cerere tip

  • certificat nastere copil-copie si original;

  • acte de identitate ale parintilor-copie si original;

  • pentru copii care nu frecventeaza cursurile scolare –dovada nefrecventarii cursurilor;

  • dosar cu sina

 1. Ajutorul social(Legea nr.416/2001)

  • cerere tip

  • declaratie tip privind veniturilor realizate anterioara depunerii cererii,insotita de acte doveditoare ale acestora : adeverinta de salarizare ,cupoane de pensie ,somaj,alocatii,obligatii legale de intretinere, indemnizatii cu caracter permanent , adeverinta de elev,etc.

  • acte doveditoare privind componenta familiei, care pot fi dupa caz, in cpoie:

-buletin de identitate, carte de identitate ,carte de identitate provizorie

-certificatele de nastere ale copiilor

-certificatul de casatorie

-hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei ,de incredintare sau plasament familial a minorului

-actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator

-acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant

-acte din care sa rezulte incadrarea , potrivit legii, in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav,pentru persoanele aflate in intretinere

-dupa caz ,actele doveditoare privind componenta familiei

  • adeverinta de venituri impozabile (fisc)

- adeverinta cu privire la detinerea /utilizarea de terenuri agricole ,bunuri mobile si imobile

 1. Alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia mono parentala (OUGnr.105/2003)- se acorda lunar familiei daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 176 lei.

•  cerere tip ;

•  livret de familie , in copii ;

•  acte doveditoare privind veniturile familiei : drepturi de asigurari sociale de stat,asigurat pentru somaj, obligatii legale de intretinere , indemnizatii cu caracter permanent , alte creante legale ;

•  adeverinta de venituri impozabile ( fisc);

•  adeverinta cu privire la detinerea /utilizarea de terenuri agricole , bunuri mobile si imobile

•  pentru copii de varsta scolara , dovada frecventarii cursurilor;

•  dupa caz , hotararea judecatoreasca de divort , in copii

 1. OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilui in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilui cu handicap , de pana la 3 ani-potrivit careia beneficiaza de concediu de indemnizatie pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulent oricare dintre parintii firesti ai copilului, precum si persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei,care a adoptat copilul, care are copilul in plasament , persoana care a fost numita tutore daca aceste a realizat venituri profesonale supuse impozitului pe venit timp de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz ,de la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei , s-a aprobat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela  

Acte necesare:

  • cerere tip ;

  • adeverinta tip eliberata de catre angajator si dupa caz, decizia de suspendare a contractului de munca;

  • certificate nastere copii , in copie;

  • acte de identitate ale parintilor, in copie;

  • certificat de casatorie , in copie

  • livet de familie , in copie

 1. Ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanelor singure ,altele decat cele beneficiare de ajutorul social (OUGnr.107/2006)- se acorda pentru sezonul rece(1 nov-31 martie ) familiei daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 500 lei.

Acte necesare:

  • cerere tip ;

  • declaratie tip privind componenta familile si veniturile realizate de membrii acesteia in luna anteriara depunerii cererii;

  • acte doveditoare privind veniturile realizate: adeverinta de salarizare , cupoane de pensie , somaj, alocatii , obligatii legale de intretinere , indemnizatii cu caracter permanent , adeverinta de elev , etc;

  • acte doveditoare privind componenta familiei ( copie deidentitate , sau dupa caz , certificat de nastere )

  • copie a actului de proprietate al locuintei sau a contractului de inchiriere al locuintei.

 1. Acordarea trusoului pentru nou nascuti (Legea nr.482/2006)

  • cerere tip , intocmita de catre oricare dintre parinti firesti ai copilului ;

  • copie a actului de identitate al solicitantului;

  • copia certificatului de nastere a copilului;

  • declaratia pe propria raspundere a persoanei care semneaza cererea ca nu a solicitat acest drept in alta localitate ( formular tipizat)

  • declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte al copilului ca nu a solicitat acest drept ( formular tipizat).

 1. Subventionarea lunara a cheltuielilor cu intretinerea copiilor in Cresa Harsova ,in functie de venitul lunar al familiei (HCLnr.5/2007):

  • 50% pentru vnituri nete mai mici de 250 lei

  • 25% pentru venituri nete cuprinse intre 251-300 lei.

Acte necesare :

  • cerere adresata primarului;

  • adeverinta de salarizare sau dupa caz,declaratie pe cont propria raspundere privind veniturile realizate;

  • ancheta sociala efectuata de catre Directia publica de asistenta sociala .

 1. Subventionarea lunara a cheltuielilor cu intretinerea copiilor in Gradinita cu orar prelungit “Tic-Pitic” in functie de venitul net lunar al familiei (HCL nr .5/2007):

  • 50%pentru venituri nete mai mici de 200 lei /pers.

  • 25% pentru venituri nete cuprinse intre 201-250 lei /pers.

  • 40% neconditionat de venituri, pentru familiile care au 2 sau mai multi copii inscrisi la gradinita cu oar prelungit si la cresa;

Acte necesare :

  • cerere adresata primarului ;

  • adeverinta de salarizare sau dupa caz, declararie pe propria raspundere privind veniturile realizat;

  • ancheta sociala efectuata de catre Directia publica de asistenta sociala .

 1. Decontarea cheltuielilor de transport catre Comisia de expertiza medicala persoanelor cu handicap gr.I-IIsi dupa caz , insotitorilor acestora , in limita a 2 calatorii dus-intors pe an (HCLnr.5/2007):  

Acte necesare:

  • cerere adresata primarului;

  • copia certificatului de incadrare in categoria persoanelor cu handicap;

  • documentele de transport auto;

 1. Acordarea ajutorului in bani pentru acoperirea partiala a cheltuielilor de inmormantare(HCLnr.5/2007)

  • 150 lei / persoana decedata care a avut domiciliu in orasul Harsova sau Vadul Oii

Acte necesare:

  • cerere adresata primarului;

  • copia certificatului de deces

  • dclaratia pe propria raspundere a solicitantului ca banii vor fi folositi pentru acoperirea partiala a cheltuilelilor de inmormantare a celui decedat.

SERVICII SOCIALE – ingrijirea la domiciliu a persoanelor in varsta

-se realizeaza cu consimtamantul acestora (cerere adresata primarului)

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |