Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

 • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

 • cod postal: 905400

 • Tel. 0241.870.301

 • Fax 0241.870.300


    .: Economie :.

Profilul economic al oraşului a fost şi este agro - industrial.

Până în anul 1989, peste 25% din populaţia aptă de muncă îşi desfăşura activitatea în unităţi agricole din oraş (fostul I.A.S., C.A.P., Asoc. Legumicolă şi S.M.A.).

            După 1989, populaţia ocupată în această activitate s-a redus simţitor, în 1996 fiind 275 salariaţi iar la finele anului 2000, 132 salariaţi.

La sfârşitul anului 2000, structura agenţilor economici din oraşul nostru se prezintă astfel:

 • 7 cu activitate industrială;

 • 11 cu activitate agricolă;

 • 5 cu activitate de construcţii;

 • 16 cu activitate de transporturi şi telecomunicaţii;

 • 54 cu activitate de prestări servicii;

 • 129 cu activitate de comerţ;

 • 17 cu alte activităţi.

Agricultura

            Oraşul Hârşova dispune de o suprafaţă agricolă de 7.445 ha teren din care 2976 ha se află în zona cu amenajări pentru irigat. Producţia de cereale a scăzut de la an la an, la fel şi efectivele de animale.

            Terenurile agricole din teritoriu sunt cuprinse în categoriile II, III si IV de fertilitate.

            În  teritoriu  funcţionează  Societăţile  Agricole  ,,Vezoot”  (482,5 ha în arendă),  ,,Air  Adria”  (3.262  ha  în  concesiune), ,,Agzo” (65,15 ha)  şi  S.C. Agromec S.A. (208 ha în arendă)  care execută şi servicii agricole.

            Din  suprafaţa  agricolă  de  7.445 ha :  6.600,49 ha  sunt terenuri arabile (88,65%),3 ha livezi (0,04%), 49 ha cu vie (0,66%), 139,77 ha păşune naturală (1,88%) şi 652,74 păşune arabilă (8,77%).

            Se constată că anual efectivele de animale din gospodăriile populaţiei oraşului Hârşova sunt în descreştere, principalele specii fiind bovinele, porcinele şi ovinele. De asemenea, o descreştere substanţială se constată la efectivele de cabaline care sunt folosite la munca câmpului de către deţinătorii de terenuri agricole.

            În sectorul silvic s-a acţionat an de an pentru exploatarea pădurilor mature, concomitent cu realizarea de împăduriri. Asfel, în ultimii 4 ani a fost exploatată o suprafaţă de 533 ha şi s-au împădurit 207 ha.

Industria

Activitatea industrială se desfăşoară într-un număr redus de agenţi economici care au o fluctuaţie continuă de angajaţi.

            Unităţile industriale cu capital de stat din oraş la trecerea de la economia planificată la cea de piaţă au întâmpinat o serie de greutăţi începând cu asigurarea materiilor prime, desfacerea producţiei, etc, fapt ce a condus la o reducere simţitoare a activităţii industriale şi ca urmare, trecerea în şomaj a unui număr important de salariaţi.

Comerţul şi serviciile

Comerţul şi serviciile se desfăşoară pe teritoriul oraşului prin mai multe societăţi comerciale private care desfac o gamă variată de produse şi execută servicii către populaţie.

De la un număr de 18 agenţi economici de profil în anul 1992 s-a ajuns la 35 în anul 1994, la 57 în anul 1998 şi la 129 în anul 2000.

În prezent există un număr de 98 unităţi de desfacere în oraşul nostru în care îşi desfăşoară activitatea, în calitate de salariaţi un număr de 302 persoane. În plus 84 persoane autorizate în baza Decretului-Lege nr.54/1990, desfăşoară activitate de comerţ.

Printre serviciile oferite populaţiei enumerăm:  croitorie, cizmărie, coafură, depanare radio-tv, pictură, vitanjare, tâmplărie, service-auto, etc. Oricum calitatea serviciilor prestate este cu mult sub nivelul standardelor actuale cerute de economia de piaţă, comparativ cu tarifele practicate.

Construcţii

            Până în anul 1990 , am avut o activitate de construcţii intensă desfăşurată de mai multe unităţi specializate. Erau în execuţie cele trei mari obiective industriale: Întreprinderea de Sârme şi Cabluri, Şantierul Naval şi Centrala Termică de Zonă. Aceste obiective ar fi absorbit întregul potenţial de forţă de muncă al oraşului, iar prin finalizarea ultimului obiectiv s-ar fi asigurat necesarul de energie termică pentru întreaga populaţie.

            În paralel se aflau în construcţie un număr important de apartamente din fondurile statului pentru salariaţii ce urmau să lucreze în obiectivele mai sus menţionate.

            După anul 1990, nu au mai existat fonduri pentru finalizarea obiectivelor aflate în construcţie, iar şantierele de construcţii s-au desfiinţat ori şi-au restrâns activitatea reorganizându-se.    

Transporturile

            Transporturile în oraşul nostru sunt rutiere şi fluviale.

            Legăturile oraşului Hârşova cu reşedinţa judeţului se realizează pe DN 2A (E60), cu oraşul Tulcea pe DN 22A iar cu comunele limitrofe Ciobanu, Gârliciu, Ghindăreşti, Topalu, pe drumuri judeţene asfaltate.

            O altă cale de transport către Cernavodă şi Brăila  o constitue fluviul Dunărea, însă transportul de călători cu vaporul a fost suspendat încă înainte de 1989.

            Transportul de mărfuri şi călători se face în principal de către societăţi de transport din Hârşova, Medgidia, Constanţa, Tulcea şi Brăila.

            Există următoarele trasee de autobuz:

 • Hârşova – Crucea – Constanţa (1 oră şi 15 min.);

 • Hârşova – Cernavodă – Medgidia (1 oră);

 • Hârşova – Ciobanu;

 • Hârşova – Gârliciu;

 • Brăila – Hârşova – Constanţa;

 • Tulcea – Hârşova – Slobozia – Bucureşti ( singura legătură directă cu capitala, unde se ajunge cel mai repede în 3 ore.);

 • Mangalia – Constanţa – Hârşova – Slobozia.

            Cele mai apropiate căi ferate sunt:  pentru persoane la o distanță de 50 Km în localitatea Nicolae Bălcescu (judeţul Constanţa)  şi la 35 Km în localitatea Ţăndărei (judeţul Ialomiţa) iar de mărfuri la o distanţă de 20 Km în localitatea Gura Ialomiţei (judeţul Ialomiţa).

Serviciile bancare

            Sunt realizate la nivelul oraşului nostru de către filialele băncilor centrale, care execută operaţiuni de împrumut, de decontare, depozite cu dobândă, etc. În oraş mai funcţionează Trezoreria oraşului, mai multe sucursale bancare şi o agenţie C.E.C.

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |