Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

 • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

 • cod postal: 905400

 • Tel. 0241.870.301

 • Fax 0241.870.300


    .: Impozite si Taxe :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar Viorel IONESCU

 

 

IMPOZITE SI TAXE

 

ANUNŢ

 

Pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale publicată in M.O.nr.647/25.07.2018 şi totodată conform art.163 alin. (2) şi art 342 alin (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi art. 2 din Omdrapfe nr. 7.166/2017, privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se platesc īn contul unic,cu modificările şi completările ulterioare, va comunicam numarul contului unic pentru UAT oraş Hīrsova, CUI 7453165.

RO63 TREZ 2382 1A47 0400 XXXX

 

ANUL 2016

 

ANUNT IMPORTANT


In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, conform art. 495 din Lg.277/2015 ( Cod Fiscal), se stabilesc urmatoarele reguli:


1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 29.02.2016.
2. Persoanele juridice au obligatia sa depuna declaratii privind cladirile pe care le detin in proprietate si la data de 31.12.2015, destinatia si valoarea acestora , pana la data de 29.02.2016;
3. Persoanele fizice si juridice care la data de 31.12.2015 detin mijloace de transport radiate din circulatie au obligatia sa depuna o declaratie in acest sens, insotita de documente justificative, la compartimentul Impozite si taxe, pana la data de 29.02.2016;
4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, teren, mijloace de transport prevazute la art.456,464 si 469 se aplica incepand cu data de 01.01.2016 persoanelor care detin documente justificative si care sunt depuse la compartimentul Impozite si Taxe, pana la data de 29.02.2016;

Relatii la telefon 0241870300 int. 118

 


 

Vezi taxele si impozitele locale aferente anului 2016 aici (.pdf)


 

COMUNICAT cu privire la noutatile aduse de Legea NR. 227/2015 privind codul fiscal si cu privire la impozitele si taxele locale aplicabile in localitatea Harsova in anul 2016.


Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal stabileste cadrul legal privind impozitele si taxele care sunt venituri ale bugetelor locale, contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite si taxe, modul de calcul si de plata a acestora, procedura de modificare a acestor impozite si taxe.
Cadrul legal de administrare a impozitelor si taxelor locale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala:
Dorim pe aceasta cale sa aducem la cunostinta contribuabililor din localitatea Harsova care sunt principalele modificari aduse de codul fiscal.
In intelesul noului cod fiscal, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
Cladire rezidentiala= constructie alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii:
Cladire nerezidentiala = orice cladire care nu este rezidentiala;
Cladire cu destinatie mixta = cladire folosita atat in scop rezidential, cat si nerezidential
Cladire-anexa= cladiri situate in afara cladirii de locuit, precum: bucatarii, grajduri, pivnite, camari, patule, magazii, depozite, garaje si altele asemenea.


I. IN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE:

Principalele modificari aduse de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal in cazul persoanelor fizice sunt:
- majorarea normei in lei/mp de cladire, ceea ce va conduce la majorarea valorii de impozitare a cladirilor ;
- majorarea coeficientului de transformare a suprafetei utile in suprafata construita desfasurata de la 1,2 la 1,4 majorare care va influenta de asemenea valoarea de impozitare a cladirii( la blocuri si cladirile care nu pot fi masurate pe contorul exterior.
- conditionarea modului de calcul a impozitului pe cladiri, in cazul cladirilor nerezidentiale, de evaluarea acestora la interval de 5 ani;
- impozitarea suprafetelor de teren ocupate de constructii;
- impozitarea cu norma in lei/mp. corespunzatoare terenului ,,curti constructii" a suprafetelor de pana la 400 mp., indiferent de destinatia terenului;
- impozitarea si scaderea de la impozitare in cazul vanzarii/cumpararii pe parcursul unui an se va face cu data de 1 ianuarie a anului urmator. Deci daca la 31 decembrie 2015 erati proprietarul unei case, al unui teren sau al unui mijloc de transport pe care le vindeti in data de 03 ianuarie 2016, veti fi obligat la plata impozitului pe intreg anul 2016.
- eliminarea cotelor de majorare ( 65%, 150%, 300%) care se aplicau cladirilor persoanelor cu mai multe proprietati.

A. In cazul impozitului pe cladiri
1. La persoanele fizice care detin doar cladiri rezidentiale impozitul pe cladiri pentru anul 2016 va fi in concordanta cu LG.227/2015 si HCL 91/29.10.2015:

2. Persoanele fizice care detin cladiri nerezidentiale

Dorim sa precizam ca persoanele care detin in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta (cladiri in care se desfasoara activitati economice, care includ: spatii comerciale, birouri de avocatura, birouri notariale, spatii de cazare a turistilor, cabinete medicale, frizerii, cosmetica, sali de sport private, etc) au obligatia de a depune declaratii pana la 29.02.2016 la Primaria Harsova, Compartiment Impozite si Taxe Locale, in conformitate cu art.495, Cod Fiscal;
In vederea depunerii declaratiilor mentionate mai sus, proprietarii persoane fizice ale caror cladiri nerezidentiale sunt achizitionate sau construite anterior datei de 31.12.2010 (5 ani anteriori anului anului de referinta 2016), vor trebui sa le reevalueze, deoarece in caz contrar impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 5% la valoarea de impozitare a cladirii. Daca sunt reevaluate sau construite in intervalul de 5 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota de impozitare (in cazul localitatii Harsova) va fi 1,2% aplicata la valoarea cladirii rezultata din raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat.


II. IN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE.

Impozitul pe cladiri
- Societatile comerciale care detin cladiri rezidentiale (folosite ca locuinta) vor fi impozitatea cu cota de 0.2% asupra valorii de inventar inregistrata in contabilitatea proprietarului;
- In cazul cladirilor nerezidentiale impozitul pe cladiri se calculeaza l valoarea de inventar a cladirii prin aplicarea cotei de 1,3%;
- Daca cladirea a fost nereevaluta in ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinta cota este de 5%.


 

ANUL 2015

 

Pentru declarare cladiri si teren intravilan si extravilan:

Acte necesare:

 • act de proprietate – in original si copie

 • schita cadastrala – copie;

 • acte de identitate ale proprietarilor-copie ;

Insrainarea cladiri si terenuri:

Acte necesare:

 • acte care sa dovedeasca instrainarea proprietatii sau autorizatie de desfiintare –copie

 • schita cadastrala – copie

 • acte de identitate – copie

Declarare mijloace de transport ( inclusiv,contracte leasing)

Acte necesare :

 • acte de provenienta mijloc de transport – copie

 • contractul de leasing

 • carte de identitate a mijlocului de transport - copie

 • acte de identitate proprietar

Radiere mijloc de transport ;

Acte necesare;

 • acte care sa dovedeasca instrainarea mijlocului de transport – copie

 • acte de identitate – copie .

Pentru inregistrare persoana juridical :

Acte necesare:

 • certificat de inregistrare - copie

 • actul constitutiv al societatii

   

ACTE ELIBERATE

 • Certificat atestat fiscala ;

 • Adeverinte;

 • Vizarea registrului unic de control;

 • Vizarea fiselor de inmatriculare pentru mijloace de transport

 • Certificat deinregistrare pentru vehicule cu tractiune animala, autopropulsate pentru masini agricole sau forestiere.

      Orice modificare cu privire la proprietatile contribuabililor( improprietari,instariri sau dobandiri de bunuri mobile sau immobile )sau domiciliu acestora (schimbare de domiciliu,numar personae) se anunta la organul de specialitate al Primariei Orasului Harsova in termen de 30 zile.

 

SCUTIRI SI FACILITATI :

 1. Stabilite de Consiliu Local:

a) pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri ,a impozitului pe teren si a taxei pentru mijloacele de transport ,datorate pe intregul an de catre persoanele fizice pana la 31 martie a anului fiscal, se acorda o bonificatie de 10%;

b) persoanele fizice cu un venit de sub 50% din salariu minim pe economie /membru de familie ,beneficiaza de reducere de 50%pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent, cu conditia achitariila zi a impozitelorsi taxelor restante.

c) persoanele fizice cu un venit cuprins intre 51%-100% din salariu minim pe economie /membru de familie, beneficiaza de reducere de 25%pentru locuinta de domiciliu si terenul aferent cu conditia achitarii la zi a impozitelor si taxele restante.

Reducerea va opera in baza anchetei sociale facute de Serviciul Public de Asistenta Sociala,luandu-se in considerare toate veniturile concrete (inclusive dividente)la care se vor adauga veniturile potentiale stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local. 

Nu vor beneficia de reducere persoanele care se gasesc in una din urmatoarele situatii:  

  • detin in poprietate sau folosinta autovehicule ,ambarcatiuni cu motor/motoare de peste 15CP;

  • au depozite bancare de peste 10 salariiminime pe economie ;

  • detin mai mult de o proprietate ;

  • sunt asociati si/sau actionari si/sau administratori la societati comerciale (cu exceptia celor care sunt actionari si/sau asociati prin cupoane);

  • asociatii familiale sau personae fizice autorizate conform Legii nr.300/2004;

  • cei ce detin in proprietate mai mult de 2 capete bovine ,15 capete ovine sau 15 stupuri de albine.

 1. Stabilite prin efectul legii:

a) Veteranii de razboi : reducere de 100%pentru;

 • impozitul pe cladiri si terenuri aferent ( pentru locuinta de domiciliu );

 • impozitul pe mijlocul de transport ;

 • taxe pentru eliberarea certificatelor , avizelor si autorizatiilor;

 • taxa de gunoi ,salubrizare si taxa cimitir .

b) Persoanele deportate sau stramutate :reducere 100%pentru:  

 • impozitul pe cladiri si terenul aferent (pentru locuinta de domiciliu);

 • impozitul pe mijlocul de transport ;

 • taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor ;

 • taxa de gunoi , salubrizare si taxa cimitir

c) Revolutionarii; reducere 100% pentru;

 • impozitul pe cladiri si terenul aferent (pentru locuinta de domiciliu);

 • impozitul pe mijlocul de transport.

d) Vaduve ale veteranilor de razboi ,necasatorite ; necasatorite 100% pentru:

 • impozitul pe cladiri si terenul aferent ( pentru locunta de domiciliu).

e) Persoanele cu handicap GRAV sau ACCENTUAT si GRADUL I de invaliditate : reducere 100% pentru;

 • impozitul pe cladiri si terenul aferent (pentru locuinta de domiciliu).

TERMENE DE PLATA :

 • Primul semestru - 31 Martie;

 • Al doilea semestru -30 Septembrie.

  In cazul Taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, termenele de plata sunt;

 • 15 Martie

 • 15 Iunie

 • 15 Septembrie

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |