Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

  • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

  • cod postal: 905400

  • Tel. 0241.870.301

  • Fax 0241.870.300


    .: Regulamente :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar VIOREL IONESCU

 

REGULAMENT PRIVIND CIRCULAŢIA RUTIERĂ, 

PARCAREA ŞI LOCURILE DE GARARE (GARAJE) ALE AUTOVEHICULELOR

 

            Oraşul  Hârşova  este  traversat  de  traseul  drumului  naţional  DN 2A (E 60)  Urziceni - Giurgeni - Constanţa, care  în  intravilan  se  suprapune  cu  str. Şos. Constanţei  şi  cu  strada  Plantelor. Acestea  sunt  străzi  de  categoria  a IV-a (cu  un  fir  de  circulaţie  pe  sens), în  care  traficul  de  traversare  se  suprapune  cu  traficul  local.

Lungimea  totală  a  tramei  stradale  este  de  33,7 km, respectiv  235.900 mp, cu următoărea  structură  constructivă:

- străzi  asfaltate - 23,1 km, respectiv  161.700 mp;

- străzi  cu  macadam - 10,6 km, respectiv  74.200 mp.

Pe  ele  circulă  autovehicule, vehicule si pietoni care au obligaţia  să  respecte codul rutier în vigoare.

Primarul oraşului Hârşova poate restricţiona circulaţia rutieră în zona centrală, pe o perioadă de 72 de ore, pentru organizarea de evenimente deosebite.

Organele abilitate în drept vor verifica si sancţiona nerespectarea  regulilor de circulaţie si a  prezentului  program.

În  oraşul  Hârşova  sunt  amplasate  semne  de  circulaţie, care  reglementează  restricţii  de acces  după  cum  urmează :

a) Pentru  circulaţia  căruţelor:

·         str. Vadului,  de la  str. Carsium, până la str. Rozelor;

·         str. Revoluţiei, de la str. Traian până la intersecţia str. Atelierelor şi str. Soarelui (în faţa Băncii Raiffaisen);                

b) Pentru  circulaţia  autovehiculelor  cu  masa  mai  mare   de  3,5 tone,  cu masa mai mare de 7  tone şi a autobuzelor - CONFORM   ANEXEI  LA  PREZENTUL  REGULAMENT.

         Excepţie  fac  autovehiculele  care  aprovizionează  societăţile   comerciale  din zona restricţionată, ce plătesc  permis  de  liberă  trecere.

c) Este interzisă oprirea autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone în parcarea fostei S.C. COMET S.A.

d) Este  interzisă  staţionarea  autovehiculelor  de  orice  fel  in  următoarele  zone:    

- locaţia  str. Rozelor, între  str. Traian  şi  str. Vadului;

- locaţia  str. Vadului, între  str. Plantelor  şi  str. Rozelor.

       Participanţii  la  trafic  trebuie  să  aibă  un  comportament  care  să  asigure  fluenţă  şi  siguranţă  circulaţiei, să  nu  pună  in  pericol  viaţa  sau  integritatea  corporală  a  persoanelor  şi  să  nu  aducă  prejudicii  proprietăţii  publice  sau  private.

        Utilizatorilor  drumurilor  publice  le  sunt  interzise:

·     distrugerea, degradarea  ori  aducerea  în  stare  de  neîntrebuinţare, cu  intenţie, a  indicatoarelor, semafoarelor, amenajărilor  rutiere, a  dispozitivelor  de  blocare  a  roţilor, ori  crearea  de  obstacole  pe  carosabil;

·     intrarea  pe  drum  a  vehiculelor  cu  noroi  pe  roţi  , precum  şi  pierderea , prin  scurgere  din  vehicule, în  timpul  transportului, de  materiale de  construcţie  sau  de  alte  materii;

·     curăţarea  sau  spălarea  vehiculelor  de  pământ, de  materiale  sau  de  alte  substanţe;  aceasta  se  va  realiza  înainte  de  a  pătrunde  în  drum  şi  numai  pe  suprafeţe  special  amenajate;

·     scurgerea  lubrefianţilor, a  unor  produse  inflamabile, toxice  sau  de  altă  natură;

·     ocuparea  prin  depozitare a  părţii  carosabile, a  staţiilor,  mijloacelor de transport  în  comun, a  şanţurilor, trotuarelor, pistelor  şi  zonelor  de  siguranţă  a  drumului, precum  şi  afectarea  stării  de  curăţenie  a  acestora;

·     circulaţia  autovehiculelor  pe  acostamente, pe  şanţuri, pe  trotuare, pe  spaţii  de  siguranţă  ale  drumurilor  ori  pe  banda  mediană  a  autostrăzilor;

·   circulaţia, oprirea, staţionarea  sau  parcarea  pe  trotuare, alei  sau  zone  verzi, pe  teritoriul  oraşului ;                                                                                   

 

 În  oraşul  Hârşova  sunt  construite  garaje  pe  următoarele  amplasamente:

·         în  spatele  blocului  V1 = 12  garaje  autorizate;

·         în  spatele  cinematografului  = 7  garaje  autorizate;                                                                                      

·         strada  Soarelui = 12 garaje  autorizate;

·         în  spatele  blocului  V11 = 7 garaje  autorizate, 1 locaţie liberă, 5 magazii construite abuziv;

·         în  spatele  Băncii Raiffaisen, un garaj neautorizat;               

·         în  spatele  blocului  V10  = 3  garaje  autorizate;

·         în  fata  blocului  H2 = 16  garaje;

·         în  spatele  blocului  C6 = 2 garaje, dintre care unul construit abuziv şi o magazie construită abuziv ;

·         strada Carsium = 10 garaje , dintre care  4 construite abuziv ;

·         în  spatele  blocurilor  G1B  si  G2B = 11 garaje  autorizate;

·         strada  Grădinilor = 24 garaje  autorizate;

·         în  faţa  blocului  G3B = 13  garaje  autorizate;

·         în  spatele  blocului  A9B = 6 garaje,  dintre care 4 construite abuziv ;

·         în  spatele  blocului  A7 = 6  garaje,  dintre care unul construit abuziv ;

·         în  spatele  blocului  A4  si  A6 = 6 garaje  autorizate;

·         în  piaţă = 1 garaj  autorizat;

·         în  faţa  blocului  P8 = 8 garaje  autorizate  ;

·         în  spatele  blocului  P15 = 3 garaje  autorizate;                                                             

·        în  spatele  blocurilor  P5  si  P6 = 15 garaje  autorizate , o  locatie  liberă;                          

·        în  spatele  blocului  A1 = 7 garaje  autorizate şi două magazii construite abuziv ;

·        în spatele blocului V8M = un garaj neautorizat ;\

·        în Soveja = 6 garaje, dintre care 5 construite abuziv ;

·        în strada Dobrogei, un garaj neautorizat ;

·        în  faţa  blocului  T2 = 2 garaje  autorizate;       

·        strada  Concordiei (în  faţa  blocului  C4) = 1 garaj  autorizat ;

·       în   strada Prospectul Dunării, un garaj neautorizat 

Locurile de parcare

Locurile de parcare pentru autovehicule sunt amenajate în oraşul Hârşova în următoarele locaţii:

·        în faţa B.R.D. – 20 locuri; - în faţa blocului S2 – 8 locuri;

·        în faţa blocului  S2 –  8 locuri;

·        lângă secţia de Poliţie - 5 locuri;

·        str. Revoluţiei (bloc 36 B) – 12 locuri;

·        parcarea din Soveja – 40 locuri;

·        parcarea din faţa Judecătoriei – 50 locuri;

·        în spatele blocurilor S1 şi S3 – 4 locuri;

·        în spatele blocului V5 (in spatele Farmaciei ) – 8 locuri;

·        în faţa blocului P8 (in spatele Bibliotecii ) – 16 locuri;

·        parcare staţie călători Pelivan – 8 locuri;

·        parcare zona intrare în oraş – 8 locuri;

·        parcare sediu administrativ primărie (ev.populatiei,arhivă) - 8 locuri;

·        parcare DN 2 A zona Cimitir Turcesc – 4 autoturisme şi 4 autocamioane;

·        parcare Sala Sportului – 10 locuri;

·        în spatele blocului V4 – 6 locuri;

·        în faţă la SC “Lacosin “ SRL (fosta IRTA) – 4 autoturisme;

·        în spatele Raiffesen Bank – 4 locuri;

·        în faţa Spitalului Orăşenesc – 5 locuri.

În fiecare parcare, vor fi rezervate 1-2 locuri  pentru posesorii autovehiculelor  dotate special pentru persoane cu handicap fizic.

Parcarea autovehiculelor se va face numai în locuri special amenajate categoriei respective. Autovehiculele de transport persoane vor utiliza numai traseele încredinţate de Consiliul  Local  din Hărşova  şi  utilizează  numai  staţiile  aprobate, indiferent  dacă  sunt  în exerciţiul funcţiunii sau pentru ale activităţi necesare.

 

În  oraşul  Hârşova   sunt  amenajate  4 staţii  de  îmbarcare – debarcare călători  în următoarele locaţii :

  1. str. Constanţei  (în  faţa  Farmaciei  ,,Doris’’);         

  2. pe  str. Vadului  (între  blocurile  P7 si  P8);

  3. pe  strada  Traian  (în  faţa  blocului P15);

  4. strada  Plantelor  (în  faţa   atelierului  service  Pelivan) ;

      Oprirea şi staţionarea mijloacelor de transport persoane are loc pe banda I-a a drumului public, cât mai aproape de trotuar, astfel încât să nu stânjenească circulaţia   pe celelalte benzi de circulaţie.

Parcarea autovehiculelor pe carosabilul drumurilor este permisă numai în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul organelor poliţiei rutiere. Spaţiile în care se permite parcarea vor fi  identificate prin marcaje speciale şi/sau indicatoare rutiere. 

 

Rezidenţii locurilor de parcare  sunt prioritari în folosirea acestora.

 

Autoturismele  persoanelor  fizice şi juridice  pot  utiliza  spaţiile  publice  destinate  parcării  şi circulaţiei rutiere, cu  respectarea  regulamentelor şi legilor  specifice, fără încălcarea legii 421/2002 (privind regimul juridic a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al oraşului).

 În  fiecare  parcare  vor  fi     rezervate 1 - 2 locuri  pentru posesorii  autovehiculelor  dotate special  pentru  persoane  cu  handicap  fizic.

 

    Primăria  va  executa  lucrări   de  reparaţii, investiţii  şi  întreţinere ce vor consta în:

 

·         marcarea  parcărilor ;

·         marcarea  locurilor  individuale  de  parcare  cu  vopsea  albă - liniile  de  marcaj  vor  fi  întreţinute ( revopsite) ;

·         refacerea  covoarelor  asfaltice, a   bordurilor;

·         salubrizarea  permanentă, inclusiv  deszăpezirea  pe  timp de  iarnă  a  parcărilor;

·         iluminarea  corespunzătoare  a  parcărilor;

·         semnalizarea  cu  indicatoare  specifice  a  parcărilor (indicatoare  albastre, inscripţionate  cu  litera “P”).

Parcarea autovehiculelor  va  fi  permisă  cu  respectarea  strictă  a  marcajelor  şi  cu  îndeplinirea  condiţiilor  tipului  de  autovehicul  căruia  îi  este  permisă parcarea.

Vehiculele abandonate sau fără stăpân, pe domeniul public sau privat, fac obiectul legii 421/2002 (privind  regimul  juridic  al  vehiculelor  fară  stăpân  sau  abandonate  pe  terenuri  aparţinând  domeniul  public ori  privat  al  statului  sau  al  unităţilor  administrativ- teritoriale.

 

            Prezentul  program poate  fi modificat/ completat  prin modificarea/completarea legislaţiei în  baza căreia a fost întocmit  şi a unor situaţii tehnice diverse şi neprevăzute  apărute ulterior aprobării.

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |