Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

  • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

  • cod postal: 905400

  • Tel. 0241.870.301

  • Fax 0241.870.300


    .: Regulamente :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar VIOREL IONESCU

 

PROGRAM DE GESTIONARE AL PĂSĂRILOR ŞI ANIMALELOR DOMESTICE LĂSATE LIBERE  PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI HĀRŞOVA

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. Prezentul regulament tratează modalităţile şi condiţiile īn care animalele şi păsările domestice lăsate libere  pe  locurile publice sunt confiscate şi adunate īn Oborul de animale.

Art. 2. Activităţile de strāngere a animalelor, de organizare a licitaţiei, de administrare a oborului conf. art. 1sunt gestionate de Primăria oraşului Hārşova

Art. 3. Pentru menţinerea salubrităţii oraşului se delimitează zonele īn care este interzisă sau limitată creşterea şi īntreţinerea de animale, după cum urmează:

a)    se interzice creşterea şi īntreţinerea animalelor īn toate blocurile de locuinţe şi īn zonele aferente acestora, precum şi īn zonele de agrement, cu excepţia animalelor de pază şi apartament.

b)    se interzice creşterea şi īntreţinerea animalelor cu excepţia animalelor de pază şi apartament īn zona centrală a oraşului  conform anexei ataşate prezentului regulament.

c)     se interzice creşterea şi īntreţinerea oricăror animale īn incinta imobilelor ocupate de instituţiile publice.

d)    īn zonele īn care se permite creşterea şi īntreţinerea animalelor şi menţinerea de grajduri, cocine, coteţe de păsări este admisă numai la distanţă minim de 10 metri de la uşile şi ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile publice. Deţinătorii au obligaţia de a le spăla şi curăţa zilnic şi de a le dezinfecta periodic

e)    se interzice realizarea şi menţinerea de coteţe şi cocine de orice fel pe terenuri aparţinānd domeniului public şi privat, precum şi īn orice incinte īn care se produc, depozitează sau se desfac alimente destinate consumului uman

f)     se interzice accesul persoanelor neautorizate şi aducerea la păşunat a turmelor sau cirezilor de animale pe rampa de gunoi a oraşului.

g)    animalele destinate pentru abator sau īngrăşătorii vor fi transportate īn vehicule specializate.

 

CAPITOLUL II

MODUL DE ORGANIZARE  A ACTIVITĂŢII DE CONFISCARE A PĂSĂRILOR ŞI ANIMALELOR LĂSATE LIBERE PE DOMENIUL PUBLIC

 

Art. 4. Activitatea de confiscare a animalelor este coordonată de Primăria oraşului Hārşova prin Direcţia Publică Confort Urban.

Art.5. Direcţia Publică Confort Urban va desemna o echipă formată din specialişti care se va ocupa de capturarea păsărilor şi  animalelor şi transportul acestora īn oborul special amenajat īn acest scop

Art. 6. La solicitarea Primăriei oraşului Hārşova, echipa se va deplasa la locul respectiv, animalele vor fi capturate de specialişti şi transportate īn obor cu sau fără mijloace de transport auto ( după caz)

Art. 7. Direcţia Publică Confort Urban se va ocupa de cazarea, hrana, asistenţa medicală şi īngrijirea zilnică a animalelor sau prin firme specializate.

Art. 8. La ridicarea animalelor se va īncheia Proces verbal, care va cuprinde:

a)  data şi locul īncheierii (locul ridicării animalelor);

b)  specia animalelor;

c)    numărul acestora;

d) nume, prenume, calitatea şi instituţia din care fac parte persoanele care participă la operaţiune. Cu ocazia predării īn obor se va menţiona şi starea animalelor constatată de către  medicul veterinar

Art. 9.Primăria oraşului Hārşova va stabili costurile zilnice de capturare, ridicare, transport, cazare, hrană, asistenţă medicală şi īngrijire zilnică a animalelor, pe baza tarifelor aprobate prin H.C.L.

Art.10 Poliţia oraşului Hārşova, la solicitarea primarului va sprijini acţiunile de confiscare a animalelor şi păsărilor lăsate libere pe domeniul public şi privat al oraşului.

 

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA OBORULUI

 

Art. 11. Pentru fiecare animal capturat se va īntocmi o fişă  īn care vor fi prevăzute costurile zilnice şi datele privind starea de sanătate a animalelor.

Art. 12. La solicitarea proprietarilor de animale se va īntocmi devizul de plată şi se vor īncasa sumele datorate.

Art. 13. Animalele pentru care au fost achitate amenzile contravenţionale, taxele stabilite pentru prinderea, transportul, cazarea, hrana, asistenţa şi īngrijirea zilnică a acestora, vor fi eliberate proprietarilor din custodia Direcţiei Publice Confort Urban, cu avizul conform al Primăriei, pe bază de Proces verbal semnat de către părţile implicate

Art. 14. Animalele neridicate īn termenul şi condiţiile stabilite prin H.C.L vor trece de drept īn propietatea Consiliului Local al oraşului Hārşova, prin dispoziţie a Primarului, urmānd ca Direcţia Publică Confort Urban Hārşova să organizeze licitaţii publice pentru valorificarea animalelor

Art.15. Din sumele rezultate īn urma valorificării animalelor, Direcţia Publică Confort Urban, īşi va acoperi cheltuielile efectuate cu această activitate, iar sumele rămase vor fi utilizate pentru īntreţinerea şi modernizarea oborului

Art. 16. Animalele sechestrate pot fi recuperate de către proprietari īntr-un termen de maxim 5 zile de la data sechestrării, după ce fac dovada proprietăţii lor, a achitării amenzii contravenţionale aplicate, a achitării taxelor stabilite pentru prinderea, transportul, cazarea, hrana, asistenţa medicală şi īngrijirea zilnică a acestora.

Art. 17. Prezentul Regulament va putea fi modificat şi/sau completat prin H.C.L

 

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |