Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

  • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

  • cod postal: 905400

  • Tel. 0241.870.301

  • Fax 0241.870.300


    .: Regulamente :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar VIOREL IONESCU

 

REGULAMENTUL PENTRU FUNCŢIONAREA PIEŢEI AGROALIMENTARE

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Prezentul Regulament tratează modalităţile şi condiţiile în care se asigură administrarea şi utilizarea locurilor publice de desfacere (piaţa agroalimentară şi alte locuri amenajate în acest scop) precum şi drepturile şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice care administrează sau folosesc aceste locuri publice. De asemenea în cadrul Regulamentului se prevede modul de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în caz de nerespectare a prevederilor din Regulament.

Sunt considerate locuri publice de desfacere pieţele agroalimentare, oborul de animale, precum şi alte locuri special amenajate cu diferite ocazii.

Art. 2 Activităţile de administrare a pieţei agroalimentare din oraşul Hârşova, conform prevederilor art. 1 sunt gestionate de către Primăria  Hârşova.

            Sediul pieţei este amplasat in strada Şoseaua Constanţei nr. 3

  

CAPITOLUL II

TIPUL PIEŢEI ŞI CATEGORIA  DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

 

Art. 3 Piaţa agroalimentară din oraşul Hârşova este structurată şi destinată                         comercializării produselor agroalimentare, a celor de uz gospodaresc, a unor produse  nealimentare de uz curent, precum şi a unor articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Art. 4 Piaţa funcţionează în tot timpul anului, iar orarul de funcţionare este zilnic de luni până vineri între orele 7.00 -20.00, sâmbătă de la ora 7.00-18.00, iar duminica între orele 7.00 şi 13.00.

  

CAPITOLUL III

PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEŢEI ŞI A PLATOULUI

  

Art. 5 Suprafaţa destinată comercializării produselor agroalimentare, în cadrul pieţei, va funcţiona în sectoare distincte, amenajate corespunzator pentru vânzarea de:

- legume şi fructe: 5 tarabe destinate  producătorilor, 10 tarabe destinate  persoanelor fizice;

- produse alimentare şi nealimentare (plastice): 1 tarabă destinată persoanelor fizice;

- produse de uz gospodaresc: 2 tarabe destinate persoanelor fizice.

- articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte 3 tarabe destinate persoanelor fizice

Totalul tarabelor care funcţionează în piaţă este de 21, aferente unui număr de 21 de locuri

Art. 6 Comercializarea laptelui (în general lapte dulce şi iaurt) se face în locuri special amenajate.

- ambalajele cu produse lactate se vor acoperi cu tifon curat, capac metalic sau hârtie.

- producătorul va prezenta dovada controlului sanitar veterinar şi carnetul de sănătate necesare pentru a-şi vinde produsele

- vânzătorul va purta echipament de protecţie..

Locurile de vânzare a laptelui şi produselor lactate sunt în număr de 6.

     Art. 7 Comercializarea peştelui se face în locuri special amenajate, dotate pentru asigurarea normelor de igienă şi depozitare în vigoare.

     Locurile de vânzare a peştelui sunt în număr de 6.

Art. 8 Suprafaţa totală a pieţei este de 1817,2 m., suprafaţa totală a platoului este de 1455,2 din care acoperită este de 362 mp.

Art. 9 Platoul pieţei va fi sectorizat în condiţiile art. 5 şi conform anexei prevăzută la prezentul Regulament.

Spaţiul destinat comercializării produselor de uz gospodăresc nu va depăşi 10%din suprafaţa comercială a platoului.

Art. 10 Piaţa agroalimentară, care este racordată la reţelele de apă, este prevăzută cu:

-           platou acoperit cu pavele;

-           robinete pentru spălarea legumelor şi fructelor

-           iluminat electric;

-           apă potabilă şi canalizare

-           grup sanitar pentru femei şi bărbaţi (situat în afara pieţei acoperite)

-           mobilierul din dotarea platourilor constă: în tarabe realizate din metal, prevăzute cu dulapuri în care se poate depozita şi încuia marfa de pe o zi pe alta.Tarabele au dimensiuniile de 2/1 m. La ghişeul de lapte şi peşte se folosesc mese metalice cu dimensiunile de 1/0,80 m (ghişeul de peşte) şi 2/1 m (ghişeul de lapte).

Platoul pieţei este în întregime acoperit cu plăci transparente din plastic. Interiorul pieţei este prevăzut cu 3 ventilatoare pentru aerisire.

Art. 11 În afara pieţei acoperite este amenajat un loc special de vânzare destinat producătorilor şi altor persoane fizice care comercializează în general legume, fructe, cereale şi alte  produse  nealimentare.

Activitatea utilizatorilor acestei pieţe nu este permanentă.

Totalul tarabelor care funcţionează în afara pieţei acoperite este de 12.

 

CAPITOLUL IV

SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEŢEI

 

Art. 12 Administratorul pieţei oferă următoarele servicii utilizatorilor pieţei:

-verifică practicanţii de comerţ cu produse alimentare dacă deţin certificat de producător.

-aplică taxele stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local

-supraveghează activitatea de comerţ şi practicarea acestuia în mod civilizat

-controlează existenţa autorizaţiilor sanitar veterinare şi interzice practicarea comerţului cu produse agroalimentare fără autorizaţie avizată de personalul sanitar veterinar.

-verifică certificatele metrologice pentru cântare şi interzice desfacerea produselor cu cântare necorespunzătoare

-răspunde de igiena şi salubritatea din piaţă, solicitand comercianţilor păstrarea curaţeniei şi igienei;

-informează conducerea Primăriei privind modul de desfacere a produselor agroalimentare, nereguli apărute pe parcurs, abateri de la normele unui comerţ civilizat şi solicită, la nevoie sprijinul organelor de ordine publică. 

Art. 13 Piaţa agroalimentară Hârşova asigură servicii care facilitează desfăşurarea activităţii în condiţii optime, potrivit legii, dimensionate în funcţie de numărul locurilor de vânzare şi tipul de piaţă, respectiv:

a) spaţii pentru depozitarea mărfurilor şi ambalajelor

spaţii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor şi a echipamentului de                                                 protecţie                  

b) locuri pentru amplasarea cântarelor de control

c) bazine compartimentate pentru spălarea legumelor şi fructelor

d) fantani cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou sau alte surse de apă potabilă

e) birou administrativ

f) punct cu mijloace iniţiale de intervenţii P.S.I

g) punct pentru colectarea deşeurilor rezultate din activitatea comercială

h) spaţii pentru păstrarea materialelor de igienizat

i) grupuri sanitare publice.

Art. 14 Este interzisă vânzarea în piaţă a substanţelor toxice, inflamabile sau explozive, precum şi a armelor de foc şi muniţiei

 

CAPITOLUL V

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR PIEŢEI

  

            Art. 15 Comercianţii şi producătorii care vând pe piaţă produse au următoarele drepturi:

1. de a se putea informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă.

2. producătorii agricoli să aibă asigurată  posibilitatea de a închiria de la Administraţia pieţei cântare verificate metrologic.

3. de a avea acces gratuit la cântarul de 30 de kg pentru o singură cântarire

4. de a putea practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează

5. de a avea acces la toate serviciile oferite  de Administraţia pieţei

6. de a fi informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei

Art. 16 Comercianţii şi producătorii care vând pe piaţă produse au următoarele obligaţii:

1. de a afişa preţurile  pentru produsele oferite la vânzare, conform prevederilor legale

2. de a respecta legislaţia în vigoare, în domeniul comercializării serviciilor, precum şi în domeniul protecţiei consumatorului

3. de a efectua cântărirea şi măsurarea mărfurilor numai cu mijloace legale, verificate metrologic

4. de etalare a instrumentelor de măsură

5. inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, a asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, unde nu poate fi ştearsă.

6. de a menţine permanent  curăţenia la locul de muncă (de vânzare) şi în jurul acestuia şi transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieţei ori de câte ori este nevoie.

7. de a nu expune mărfurile în afara locului de vânzare alocat

8. de a nu oferi spre vânzare mărfuri din mers

9. de a nu oferi spre vânzare mărfuri înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea acesteia

10. alte obligaţii stabilite de către Consiliul Local

 

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

ADMINISTRATORULUI PIEŢEI

  

Art. 17 Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Elaborează Regulamentul pentru funcţionarea pieţei conform prevederilor art. 32 din H.G. nr 384/2004 şi îl supune spre aprobare şi avizare autorităţilor publice locale

2. Verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale şi nu permite accesul altor comercianţi.

3. Verifică dacă utilzatorii pieţei au afişate numele şi sediul local

4. Afişează la loc vizil şi în mod lizibil, Regulamentul cadru, orarul de funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă

5. Sprijină organele de control autorizate

6. Nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia

7. Stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora

8. Asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc, în ordinea solicitării.

9. Controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietatea utilizatorilor pieţei, sunt verificate din punct de vedere metrologic, şi interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu 

10. Asigura verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriere utilizatorilor pieţei.

11. Asigură un număr de cântare în stare de funcţionare egal cu cel al locurilor de vânzare din piaţă, destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi seminţelor

12. Asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântarelor

13. Asigura salubrizarea pieţei, zilnic, şi ori de câte ori este nevoie

14. Asigură, în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip „balanţă” sau „basculă” cu capacitatea de peste 30 de kg,  pentru o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieţei

15. Alte drepturi şi obligaţii cuprinse în alte acte normative în materie.

 

CAPITOLUL VII

RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI APLICATE UTILIZATORILOR PIEŢEI

 

Art. 18 Constituie contravenţii următoarele fapte:

1. executarea de construcţii sau modificări la construcţiile existente în piaţă;

2. expunerea şi vânzarea de mărfuri în afara locului de vânzare alocat, expunerea şi vânzarea de mărfuri direct pe pavimentul pieţei sau din vehicule;

3. nerespectarea prevederilor legale din normele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare;

4. comercializarea în piaţă a produselor agroalimentare pentru care nu există acte doveditoare legale de provenienţă sau de origine a mărfii (certificat de producător, chitanţă, factura sau aviz de însoţire a mărfurilor);

5. practicarea de activităţi, comercializarea în incinta pieţei agroalimentare de mărfuri altele decât cele prevăzute în contract;

6. practicarea de activităţi, respectiv comercializarea de mărfuri şi servicii în incinta pieţei fără plata taxelor stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local;

7. comercializarea în piaţă a produselor prevăzute la art. 14;

8. încălcarea normelor de pază contra incendiilor;

9. necurăţirea pieţei agroalimentare şi neevacuarea gunoiului la sfârşitul zilei în locurile special amenajate în acest scop;

10. subînchirierea de suprafeţe sau spaţii comerciale altor persoane fizice sau juridice;

11. depozitarea de ambalaje pe căile de acces şi în alte locuri decât cele stabilite;

12. depozitarea de ambalaje si mărfuri în incinta pieţei pe timp de noapte, cu excepţia locurilor special amenajate;

13. consumarea de băuturi alcoolice în incinta pieţei;

14. împiedicarea sau obstrucţionarea, sub orice formă de către comerciant sau de către orice altă persoană, a organelor de control în exercitarea  atribuţiilor lor privind controlul respectării prezentului Regulament.

15. proferarea de injurii sau gesturi necuviincioase la adresa funcţionarilor din administraţia pieţei

 Art. 19 Faptele prevăzute la art. 18 constituie contravenţii dacă nu au fost săvârşite în astfel de  condiţii încît potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:

a) pentru fapta prevăzută la punctul 1sancţiunea este cea prevăzută în Legea nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare

b) fapta prevăzută la punctul 2 se  sancţionează cu avertisment sau amendă de la_____ lei la_____lei

c) fapta prevăzută la punctul 3 se sancţionează cu amendă de la____lei la_____lei

d) fapta prevăzută la punctul 4 se sancţionează cu amendă de la_____lei la ____lei şi confiscarea mărfurilor a căror provenienţă sau origine nu poate fi dovedită

e) fapta prevăzută la punctul 5 se sancţioneză cu amendă de la____lei la___lei

f) fapta prevăzută la punctul 6 se sancţionează cu amendă de la______lei la______lei

g) fapta prevăzută la punctul 7 se sancţionează cu amendă de____la lei la lei_____şi confiscarea mărfurilor declarate interzise prin lege şi prezentul Regulament.

h) fapta prevăzută la punctul 8 se sancţionează cu amendă de la_____lei la ______lei

i) fapta prevăzută la punctul 9 se sancţionează cu avertisment iar în caz de abateri repetate cu amendă de la ____lei la______lei

j) fapta prevăzută la punctul 10 se sancţionează cu amendă de la______ lei la _____ lei, organul de control poate dispune şi măsura interzicerii comercializării produselor propunând rezilierea contractelor de inchiriere a spaţiilor respective

k) fapta prevăzută la punctul 11 se sancţionează cu avertisment iar în cazul repetării abaterii amenda este de la_____lei la ________lei

l) fapta prevăzută la punctul 12 se sancţionează cu avertisment iar în cazul repetării abaterii cu amendă de la______lei la _______lei

m) fapta prevăzută la punctul 13 se sancţionează cu amendă de la______lei la ______lei

n) fapta prevăzută la punctul 14 se sancţionează cu amendă de la_______lei la______lei.

o) fapta prevăzută la punctul 15 se sancţionează cu amendă de la _________lei la _______ lei.

 Art. 20 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Regulament se face de către Primar, împuterniciţii Primarului, organele de Poliţie, organele sanitar- veterinare, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului.

În cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate, Primarul oraşului poate dispune odată cu aplicarea sancţiunii şi evacuarea comerciantului contravenient din incinta pieţei

 Instituţiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul cadru.

           Prezentul Regulament va putea fi modificat şi/sau completat prin Hotărârea Consiliului Local Hârşova.

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |