Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

  • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

  • cod postal: 905400

  • Tel. 0241.870.301

  • Fax 0241.870.300


    .: Stare Civila :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar VIOREL IONESCU

 

BIROUL DE STARE CIVILA

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI 8.30 - 16.30

MARTI 8.30 - 16.30

MIERCURI 8.30 - 18.30

JOI 8.30 - 16.30

VINERI 8.30 - 14.00

 

ACTE NECESARE :

 

ĪNREGISTRAREA NAŞTERII


Īntocmirea actului de naştere se face la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), īn a cărei rază s-a produs evenimentul.
Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau a personalului desemnat din unitatea sanitară īn care a avut loc naşterea, sau a oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.


Termenul pentru declararea şi īnregistrarea naşterii copilului este de:
   -30 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu şi aflat īn viaţă
   -3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort
   -24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat īnăuntrul termenului de 30 zile.


După īmplinirea termenului de 30 de zile, īntocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale īn a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti. Īnregistrarea naşterii se realizează īn termen de 90 de zile de la data solicitării. (art. 14² alin. (1) din Legea nr. 119/1996);
     Nedeclararea naşterii īn condiţiile şi īn termenele prevăzute de lege constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei. (art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1996).


Īnregistrarea naşterii copilului se face īn baza declaraţiei verbale, prezentāndu-se următoarele documente:


-certificatul medical constatator al naşterii īntocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de īnregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
-certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă (īn original şi copie);
-certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, īn original şi īn fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care īl va dobāndi copilul;
-certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi (īn original şi copie)
actul de identitate al mamei şi actul de identitate al tatălui - īn original şi copie;
-declaraţia de recunoaştere a copilului născut īn afara căsătoriei, dată de către tată īn faţa ofiţerului de stare civilă care īnregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care īl dobāndeşte copilul, la care se anexează consimţămāntui mamei; īn cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal;

Īn situaţia īn care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele prevăzute la punctele 1,2,3,4,5 şi 6 (de mai sus), precum şi următoarele:
-paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, īn original şi īn fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
-certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate, după caz.


Īn situaţia īn care ambii părinţi au vārsta sub 14 ani sunt necesare documentele prevăzute la punctele 1,2,3,4,5 şi 6 (de mai sus), precum şi următoarele:
-certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;
-actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului.
Taxa de īnregistrare a naşterii este de 0,50 lei.

Actele necesare pentru īncheierea căsătoriei


A. Actele de identitate
Actul de identitate se prezintă īn original, īnsoţit de o copie xerox.
B. Certificate de naştere
Se prezintă certificatele īn original īnsoţite de cāte o copie xerox.
C. Dovada desfacerii sau īncetării căsătoriei anterioare
• Hotărārea judecătorească de divorţ, definitivă şi irevocabilă
• Certificatul de deces īn original şi copie xerox.
D. Certificatele medicale prenupţiale
Se obţin de la o autoritate sanitară din Romānia. Certificatele medicale prenupţiale au o valabilitate de 14 zile, interval de timp īn care căsătoria trebuie să fie īncheiată. Certificatele medicale prenupţiale vor purta menţiunea "SE POATE CĂSĂTORI".
E. Certificat de cutumă (pentru cetăţenii străini)
     Dovada eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt īndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru īncheierea căsătoriei.
     Cetăţenii statelor cu care Romānia a īncheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică īn materie civilă sau de drept al familiei (Albania, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, China, R.P.D. Coreană, Croaţia, R. Cuba, Franţa, R.P. Mongolă, Polonia, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria), precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată īn Romānia, fac dovada īndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru īncheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.
NOTĂ:
DECLARAŢIA NOTARIALĂ a cetăţeanului străin, din care să rezulte că īndeplineşte condiţiile necesare īncheierii căsătoriei īn Romānia.
FOARTE IMPORTANT!

Viitorii soţi se vor prezenta īmpreună īn vederea īnregistrării declaraţiei de căsătorie, cu actele menţionate mai sus.
     Este necesar ca cel puţin unul din viitorii soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa īn Hīrşova.
     Vārsta minimă necesară pentru īncheierea căsătoriei este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul (atāt fata, cāt şi băiatul) care a īmplinit vārsta de 16 ani se poate căsători īn temeiul unui aviz medical, cu īncuviinţarea părinţilor săi, ori după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă īn a cărei circumscripţie minorul īşi are domiciliul. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află īn imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, īncuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată īncuviinţa căsătoria, este necesară īncuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
     Căsătoria se īncheie īn termen de 10 zile de la data īnregistrării declaraţiei, termen īn care nu se include ziua cānd a fost făcută declaraţia de căsătorie.
     La oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa a doi martori, persoane majore, avānd asupra lor actele de identitate.
     Taxa de īnregistrare a căsatoriei este de 1 leu de luni pānă vineri şi de 150 lei īn zilele de sāmbătă, duminică şi sărbători legale.
ACTUL DE IDENTITATE AL SOŢULUI/ SOŢIEI CARE ĪŞI SCHIMBĂ NUMELE DE FAMILIE PRIN CĂSĂTORIE VA FI ANULAT DUPĂ OFICIEREA CĂSĂTORIEI !

ĪNREGISTRAREA DECESULUI


Actul de deces se īntocmeşte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau la Primăria unităţii administrativ-teritoriale (municipiu, oraş sau comună), īn a cărei rază teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar īn lipsa acestora de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.
     Declararea decesului se face īn termen de 3 zile de la data īncetării din viaţă a persoanei.
     Cānd decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente precum şi īn cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face īn termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
     Īn astfel de cazuri, īnregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet.
     Īn cazul īn care decesul nu a fost declarat īn termen, īntocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.
Odată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:
-certificatul medical constatator al decesului, īntocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea īn care trebuie consemnată cauza decesului;
-actul de identitate al celui decedat (īn original şi copie);
-livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;
-certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (īn original şi copie);
-actul de identitate al declarantului (īn original şi copie);
Īntocmirea actului de deces, īn baza unei hotărāri judecătoreşti definitive de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administraţiei locale de la:
-locul de naştere al celui declarat mort;
-domiciliul celui declarat mort, īn cazul cānd actul de naştere a fost īntocmit la autorităţile locale din străinătate;
-domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, īn situaţia īn care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute;
Taxa īnregistrare a decesului 0,50 lei.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ LA CERERE

-īn caz de pierdere, furt sau distrugere
-īn baza hotărārii judecătoreşti sau a deciziilor administrative
Certificatele de stare civilă se eliberează la cerere persoanei īndreptăţite, pe baza īnregistrărilor şi a menţiunilor īnscrise īn registrele de stare civilă.
     Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care posedă act de identitate valabil (īn original şi copie). Cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi īndrumaţi să solicite mai īntāi la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor de care aparţin, eliberarea unei cărţi de identitate provizorii.
     Cetăţenilor romāni cu domiciliul īn străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt īnregistrate īn ţară li se vor elibera certificate pe baza paşaportului (īn original şi copie).
     Persoanele care au domiciliul īn alte localităţi decāt cele īn care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă, vor adresa cererea primăriei īn raza căreia au domiciliul sau reşedinţa, indicānd localitatea unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea actului cu procură specială.
Procura specială poate fi autentificată:
-īn ţară de un notar public
-īn străinătate, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Romāniei din statul de reşedinţă sau la un notar public străin, cu apostilă, conform Convenţiei de la Haga.
Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului.
Pentru copiii minori, care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi.
Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane īndreptăţite.
     Persoanele cu domiciliul sau cu reşedinţa īn străinătate, a căror naştere şi/sau căsătorie a fost īnregistrată īn Romānia, pot solicita eliberarea certificatului de naştere/căsătorie şi prin īmputernicit cu procură specială.
     Cererile pentru procurarea de certificate de stare civilă din străinătate se soluţionează de către Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia Relaţii Consulare.
Taxă de eliberare a certificatelor de stare civilă – 15 lei.

Transcrierea certificatelor de stare civilă īntocmite īn străinătate

Actele de stare civilă ale cetăţenilor romāni, īntocmite īn străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, īn registrele de stare civilă romāne, īn termen de 6 luni de la īntoarcerea īn ţară sau de la primirea din străinătate, a certificatului ori extrasului de stare civilă.
      Cererea de transcriere, se adresează primăriei localităţii īn raza căreia īşi are domiciliul solicitantul, īnsoţită de următoarele acte:
-certificatul (extrasul) īn original;
-o fotocopie (xerocopie) a acestuia;
-traducerea īn limba romānă, autentificată de un notar public sau de oficiul consular romān;
-documente justificative pentru completarea unor rubrici care nu au fost completate īn certificatul original (de exemplu: lipsa datei naşterii soţilor, a rubricilor privind părinţii acestora, nemenţionarea numelui soţilor după căsătorie, etc.).
     Documente justificative pot fi:
-certificatul de naştere;
-adeverinţa din care să rezulte numele după căsătorie sau declaraţia soţilor la notar sau oficiul consular;
-sentinţa de divorţ rămasă definitivă pentru cei care au mai fost căsătoriţi;
-copia cărţii de identitate, paşaportul;
     Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor.
Taxa pentru transcriere – 10 lei.

Sunt supuse supralegalizării actele de la autorităţi şi instituţii din străinătate, din state cu care Romānia nu are tratate sau convenţii de asistenţă juridică īn materie, care urmează a fi folosite īn Romānia şi pentru care nu există scutire de supralegalizare..
     Pentru aceste documente trebuie urmate 3 etape succesive, īn cadrul procedurii de supralegalizare, respectiv:
1. certificarea propriu-zisă a documentului, care se īndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, īn funcţie de propiile prevederi legislative;
2. supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră ale Romāniei, din acel stat, sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular ale statului de origine, din Romānia;
3. supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al Romāniei.


 

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |