Prefectura Constanta

Consiliul Judetean Constanta

Guvernul Romaniei

Ministerul Administratiei

Asociatia Oraselor din Romania

 
Click pentru prognoza meteo ... 

  Primaria Harsova

  • str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Harsova

  • cod postal: 905400

  • Tel. 0241.870.301

  • Fax 0241.870.300


    .: Statut :.

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

primar VIOREL IONESCU

 

STATUTUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE HÂRŞOVA

 

 

      Art.1 Localizare şi alte date geografice

 

     Oraşul Hârşova este aşezat în partea de Nord-Vest a judeţului Constanţa, pe malul drept al fluviului Dunărea la 10 Km de confluenţa Dunării cu braţul Borcea. Distanţa care îl desparte de reşedinţa de judeţ, oraşul Constanţa, este de 85 Km.       

     Suprafaţa teritoriului este de 10.902 ha.

     Oraşul are în componenţa sa 2 localităţi, oraşul propriu-zis şi satul Vadu-Oii, situat la 10 Km Nord-Vest în imediata apropiere a podului rutier Giurgeni – Vadu Oii.

     Schimbările care au avut loc în viaţa politică şi economică a ţării, de după decembrie 1989, au determinat modificări structurale socio-economice de amploare şi asupra oraşului nostru.

     Prin aplicarea unor politici de dezvoltare adecvate, având în vedere potenţialul de care Hârşova dispune, dorim ca oraşul şi cetăţenii săi să-şi regăsească propria identitate şi locul pe care îl merită pe harta socio-economică a ţării.

 

      Art.2 Istoricul localităţii

 

       Puţine sunt locurile din Dobrogea, acest ţinut încărcat de istorie, care să prezinte o dezvoltare istorică continuă, din neolitic şi până în prezent, cum întâlnim la Hârşova.

      Cercetările arheologice au scos la iveală urme materiale care pun în lumină o convieţuire neîntreruptă de comunităţi umane în acastă zonă, începând din paleoliticul superior. De altfel, condiţiile geografice, favorizate de existenţa Dunării, au creat un cadru natural propice dezvoltării acestor comunităţi, punându-le la dispoziţie tot ceea ce, din punct de vedere material, le era necesar existenţei.

     Cel mai bine reprezentate sunt culturile neolitice care se derulează aproape didactic în straturile tell-ului de la Hârşova şi care reprezintă unul dintre cele mai importante centre arheologice specifice acestei perioade, nu numai din Dobrogea ci şi din ţară.

     Deşi nu la fel de bine reprezentate, culturile materiale aparţinând epocii metalelor îşi fac prezenţa în perimetrul oraşului Hârşova prin cîteva vestigii arheologice (unelte, arme, morminte) fiind suficiente în susţinerea ipotezei unei continuităţi neîntrerupte pe această vatră. Creatorii acestor culturi sunt geto-dacii, strămoşii direcţi ai poporului român, una din cele mai puternice forţe politico-militare ale lumii vechi.

     Întemeierea cetăţilor greceşti pe malul vestic al Pontului Euxim avea să influenţeze pozitiv dezvoltarea economico - socială a geţilor din Dobrogea prin permanentul contact ce a facilitat schimburi materiale şi culturale între civilizaţia  elenă – cea mai dezvoltată în acea vreme - şi cea getică în plin proces de afirmare.

     Pentru Hârşova, perioada greco – elenistă este reprezentată de existenţa cetăţii Histria care facilita difuzarea produselor greceşti în ţinuturile getice din stânga Dunării.

     Cucerirea Dobrogei de către romani avea să confere noi dimensiuni acestor locuri. Cu spiritul lor practic, romanii şi-au dat seama încă de la început de importanţa strategică a acestor locuri şi, în vremea lui Traian sau poate mai devreme, a fost durată din piatră şi cărămidă o puternică cetate fortificată, pe locul în care va fi existat mai înainte cea getică, cunoscută sub numele de Carsium – în prezent oraşul Hârşova.

     Perioada romană şi romano – bizantină nu este reprezentată pentru perimetrul oraşului numai de cetate. În vara anului 1987 s-a descoperit la 1,5 km sud-est de dealul cetăţii o aşezare daco-romană care scoate cu pregnanţă în evidenţă procesul de romanizare a elementelor autohtone care, de timpuriu, adoptă civilizaţia romană mai avansată, păstrând multe elemente ale propriei ei civilizaţii.

     Cetatea are o istorie zbuciumată fiind deseori distrusă de repetatele invazii ale popoarelor barbare ce atacau necontenit acest bastion înaintat al Imperiului roman şi anume Dobrogea, în toată  perioada secolelor  IV şi V  când Imperiul trece printr-o puternică criză. Distrusă de goţi, ocupată de huni, refăcută în timpul lui Iustian, ea este mereu implicată în marile momente ale istoriei din perioada bizantină.

     Va rezista atacurilor pecenegilor şi cumanilor, va cunoaşte pustietoarea invazie tătară şi iarăşi o găsim prezentă în vremea lui Mircea cel Bătrân, constituind unul din principalele puncte întărite din teritoriul dintre Dunăre şi Mare al marelui voievod. Ocupând Dobrogea, turcii folosesc cetatea Hârşovei în cadrul sistemului lor de fortificaţii de la graniţa de nord a Imperiului Otoman şi în vremea otomană cetatea avea să fie implicată în marile convulsii ale istoriei acelor vremi; pe aici s-a retras Iancu de Hunedoara după nefasta bătălie de la Varna (1444); pe aici au trecut oştenii lui Vlad Ţepeş în marea acţiune militară a domnitorului muntean din vara anului 1462; a cunoscut efectul devastator al tunurilor armatelor muntene ale marelui voievod Mihai Viteazul, Radu Şerban şi Mihnea al III-lea; a fost implicată în marile confruntări militare din secolele XVIII şi XIX  dintre marile imperii Rusia, Austria şi Turcia. Amurgul cetăţii vine în 1829 când, după pacea de la Adrianopol, o formidabilă explozie, provocată de ruşi, pune capăt definitiv existenţei sale bimilenare.

     Aşezarea civică de la Hârşova are o existenţă strâns legată de cea a cetăţii, ea supraveţuind distrugerii, ajungând în perioada modernă un centru economic şi politic important ce se va dezvolta continuu îndeosebi după unirea Dobrogei cu România (1878) când, deşi a fost greu încercată de marile conflagraţii ce au zguduit omenirea în prima jumătate a sec. XX, ca şi în alte dăţi ea a renăscut ajungând astăzi, la început de mileniu III un oraş cochet, liniştit cu o populaţie de aproximativ 11.000 locuitori, dar foarte sărac.

 

     Art.3 Populaţia unităţii administrativ- teritoriale

 

     Populaţia Hârşovei se compune în majoritate din români ( 9231 pers.) , turci – tătari ( 999 pers.) şi alte etnii mai puţin reprezentative ( rromi, ruşi – lipoveni, aromâni, greci, evrei, maghiari).

    Ocupaţia principală este agricultura şi pescuitul, înregistrându-se aprox. 2584 persoane angajate, la o populaţie activă de aprox. 6000 locuitori, rata şomajului fiind una dintre cele mai ridicate din ţară, ceea ce a determinat şi declararea, în anul 2001, a Hârşovei ca « Zonă defavorizată ».

 

     Art.4 Autorităţi locale

 

     Autorităţile administraţiei publice locale sunt reprezentate de Consiliul Local al oraşului Hârşova, ca autoritate deliberativă, constituit în urma alegerilor locale desfăşurate în anul 2004 şi este compus din 6 consilieri PDL, 7 consilieri PNL şi 4 consilieri PSD. ; Primarul oraşului, ca autoritate executivă, Viceprimarul oraşului şi Secretarul oraşului.

     În cadrul consiliului local funcţionează 5 comisii de specialitate, pe principale domenii de activitate : comisia economică, comisia de urbanism şi amenajare teritoriu, comisia de învăţământ - cultură, comisia socială şi comisia juridică.

 

     Art.5 Infrastructură

 

     În ceea ce priveşte infrastructura locală, Hârşova dispune de 37,6 km de străzi şi drumuri, din care cu asfalt 27 km ( 40% degradat) şi 10,6 km macadam (asfalt degradat 85%), iar în satul Vadu – Oii sunt 3 km de drum pietruit, fiind necesar a se mai pietrui încă 4 km . În privinţa trotuarelor amenajate pentru circulaţia pietonilor există 33,5 km de trotuar amenajat, fiind necesar a se mai amenaja încă 15 km.

 

     Art.6  Principalele instituţii publice

 

a)  Liceul Teoretic ,,Ioan Cotovu”

      Posibilităţi de contact:

Str. Şoseaua Constanţei, nr.24  

                  Telefon/Fax: 0241-870316

                  E-mail: lharsova@isj.cta.ro

      Autoritatea căreia i se subordonează:

                  Inspectoratul Şcolar  Judeţean Constanţa

                  Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Activitatea principală pe care o desfăşoară: învăţământ primar, gimnazial şi liceal.                                                              

 

b)  Şcoala generală

      Posibilităţi de contact:

                    Str.  Revoluţiei, nr.5 

                  Telefon/Fax: 0241-870622

      Autoritatea căreia i se subordonează:

                  Insp. Şcolar  Judeţean Constanţa

                  Ministerul Educaţiei şi Cercetării

    Activitatea principală pe care o desfăşoară: învăţământ primar şi gimnazial.

 

c)  Grup Şcolar Carsium

      Posibilităţi de contact:

Şoseaua Constanţei 

                             Telefon: 0241-870162, Fax: 870163

      Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:

                             Inspectoratul Şcolar  Judeţean Constanţa

                             Ministerul Educaţiei şi Cercetării

      Activitatea principală pe care o desfăşoară: învăţământ  liceal, şcoală de artă şi meserii.

 

d)  Grădiniţa cu orar prelungit ,,Tic - Pitic”

      Posibilităţi de contact:

Str. Rozelor, nr.5  

                             Telefon/Fax: 0241- 870776

      Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:

                             Inspectoratul Şcolar  Judeţean Constanţa

                             Ministerul Educaţiei şi Cercetării

      Activitatea principală pe care o desfăşoară: învăţământ preşcolar

     

e)  Grădiniţa cu orar normal ,,Prichindel”

      Posibilităţi de contact:

Str. Soarelui, nr.20  

                             Telefon/Fax: 0241-870529

      Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:

                             Inspectoratul Şcolar  Judeţean Constanţa

                             Ministerul Educaţiei şi Cercetării

      Activitatea principală pe care o desfăşoară: învăţământ preşcolar

 

f)   Spitalul Teritorial Hârşova

      Posibilităţi de contact:

Str. Vadului, nr.76  

                  Telefon/Fax: 0241-870208

                  E-mail: stoicat@hotmail.com

      Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:

                             Direcţia de Sănătate Publică - Constanţa

                             Ministerul Sănătăţii

      Activitatea principală pe care o desfăşoară: servicii medicale

 

g)   Dispensar medical urban

      Posibilităţi de contact:

Str. Rozelor, nr.7         

      Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:

                             Direcţia de Sănătate Publică - Constanţa

                             Ministerul Sănătăţii

      Activitatea principală pe care o desfăşoară: servicii medicale

 

h)  Administraţia Financiară Publică Hârşova

      Posibilităţi de contact:

Str.  Vadului, nr.27, Bloc V8M 

                  Telefon/Fax: 0241- 870302

      Autoritatea căreia i se subordonează:

                  D.G.F.P. - Constanţa

                  Ministerul  Finanţelor Publice

      Activitatea principală pe care o desfăşoară:încasare creanţe, debite, eliberare certificate fiscale, etc.

     

i)  Poliţia oraşului Hârşova

      Posibilităţi de contact:

                                   Str. Revoluţiei, nr.35  

                             Telefon/Fax: 0241- 870200

                             E-mail: politia_harsova@yahoo.com

      Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:

                             Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Constanţa

                             Ministerul Administraţiei şi Internelor

      Activitatea principală pe care o desfăşoară: activităţi poliţieneşti

     

j)  Sectorul Poliţiei de Frontieră Hârşova

      Posibilităţi de contact:

                  Telefon: 0241- 870374

      Autoritatea căreia i se subordonează:

                  Insp. Jud. al Poliţiei de Frontieră Ialomiţa

                  Ministerul Administraţiei şi Internelor

      Activitatea principală pe care o desfăşoară:   monitorizarea traficului naval pe Dunăre

     

k)  Căpitănia Portului Hârşova

      Posibilităţi de contact:

                             Str. Prospectul Dunării, nr.1

                             Telefon: 0241- 870338

Fax: 0241- 870789

      Autoritatea căreia i se subordonează:

                             Autoritatea Navală Română – Galaţi

                             Ministerul Transportului

      Activitatea principală pe care o desfăşoară: supravegherea şi controlul siguranţei  navigaţiei pe Dunăre.

     

l)     Casa de Cultură

      Posibilităţi de contact:

                  Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.2

                  Telefon/Fax: 0241- 870358

      Autoritatea căreia i se subordonează:

                  Consiliul Local Hârşova

      Activitatea principală pe care o desfăşoară: activităţi culturale

     

m)  Judecătoria Hârşova

      Posibilităţi de contact:

                             Şoseaua Constanţei, nr.6

                             Telefon/Fax: 0241- 871500

      Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:

                             Tribunalul - Constanţa

                             Ministerul Justiţiei

      Activitatea principală pe care o desfăşoară: justiţie

     

n) Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova

      Posibilităţi de contact:

                             Şoseaua Constanţei, nr.10

                             Telefon/Fax: 0241- 872011

      Forma de organizare şi autoritatea căreia i se subordonează:

                             Parchetul de pe lângă Tribunalul - Constanţa

                             Ministerul Public

      Activitatea principală pe care o desfăşoară: efectuarea urmăririlor penale.

 

 

Art.7Lista agenţilor economici de pe raza oraşului

     Pe raza oraşului  funcţionează  aproximativ 430 de agenţi economici, iar mai jos sunt prezentaţi doar câţiva din aceştia.  Majoritatea agenţilor economici sunt liber profesionişti sau au micro-intreprinderi.

 

a) S.C. Sârme şi Cabluri S.A. Hârşova

Obiect de activitate: trefilare

Posibilităţi de contact:

                  Str. Revoluţiei, nr. 48

                  Telefon: 0241-870592

Fax: 0241-870322

Forma juridică: S.A.

Număr angajaţi: 430

 

b) S.C. Electrodiv Production S.R.L. Hârşova

Obiect de activitate: fabricare produse din carne

Posibilităţi de contact:

                  Str. Albinei, nr. 1

                  Telefon: 0241-870308, Fax: 0241-872110

Forma juridică: S.R.L.

Număr angajaţi: 63

  

c) S.C. Lacto Baron S.R.L. Hârşova

Obiect de activitate: prelucrare lapte

Posibilităţi de contact:

                  Str. Plantelor, nr. 44

                  Telefon/Fax: 0241-870715

Forma juridică: S.R.L.

Număr angajaţi: 7

 

d) S.C. Dial S.R.L. Hârşova

Obiect de activitate: producţie mase plastice

Posibilităţi de contact:

                  Str. Căşeriei, nr. 7

                  Telefon/Fax: 0241-870548

Forma juridică: S.R.L.

Număr angajaţi: 20

 

 

e) S.C. Giva Star Com S.R.L. Hârşova

Obiect de activitate: producţie mobilă

Posibilităţi de contact:

                  Str. Horia, nr. 6

                  Telefon/Fax: 0241-870332

Forma juridică: S.R.L.

Număr angajaţi: 7

 

f) S.C. Kaviar S.R.L. Hârşova

Obiect de activitate: prelucrare carne şi produse peşte

Posibilităţi de contact:

                  Str. Prospectul Dunării, nr. 11

                  Telefon/Fax: 0241-870050

Forma juridică: S.R.L.

Număr angajaţi: 50

 

g) S.C. COMET S.A. Hârşova

Obiect de activitate: confecţii şi construcţii metalice

Posibilităţi de contact:

                  Str. Şoseaua Constanţei, nr. 17

                  Telefon/Fax: 0241-870353

Forma juridică: S.A.

Număr angajaţi: 57

 

h) S.C. Tudor - Construct S.R.L. Hârşova

Obiect de activitate: construcţii civile, industriale şi agricole

Posibilităţi de contact:

                  Str. Revoluţiei, nr. 57, Bloc A9B, Sc.A, Ap. 7

                  Telefon/Fax: 0241-870646

Forma juridică: S.R.L.

Număr angajaţi: 43

 

      

Art.8 Servicii publice aflate în subordinea Consiliului Local Hârşova

 

-          Serviciul Public de Asistenţă Socială

-          Serviciul Public Confort Urban

-          Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei

-           

Art.9 Patrimoniul public şi privat al unităţii administrtativ- teritoriale

 

-          este prevăzut în anexa la prezentul statut.

- patrimoniul public şi privat este în administrarea consiliului local, potrivit legii, acesta hotărând asupra modalităţilor de concesionare, închiriere, vânzare sau atribuire în folosinţă gratuită conform Regulamentului propriu de administrare a patrimoniului unităţii administrativ- teritoriale, adoptat potrivit reglementărilor legale în materie.

 

Art.10 Partide politice şi Sindicate

-          la nivelul oraşului sunt reprezentate aproape toate partidele politice legal constituite în România. Cele mai reprezentative sunt: PDL, PNL şi PSD.

-          Sindicatele sunt organizate doar în unităţile economice mari ( ex.S.C : Sârme şi Cabluri), în unităţile de învăţământ, sănătate şi administraţie publică.

 

Art.11 Unitatea administrativ- teritorială Hârşova este oraş de rangul III, potrivit clasificaţiei prevăzută de legea nr.351/2001

 

Art.12 Potrivit legii, consiliul local poate conferi titlul de «  Cetăţean de onoare » persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite în plan politic, economic, social, cultural, aceste persoane bucurându-se de toate drepturile ce le revin în urma acordării acestei distincţii.

 

Art.13 În problemele de interes deosebit ale comunităţii, cetăţenii pot fi consultaţi prin referendum organizat potrivit legii. Referendumul se poate organiza în toate localităţile componente ale unităţii administrtativ – teritoriale Hârşova sau numai în una din acestea.

 

Art.14 Consiliul local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, ONG- uri, autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau străinătate, poate adera la asociaţii naţionale sau internaţionale, în vederea promovării unor interese comune, potrivit legii.

 

Art.15 Cconsiliul local poate atribui denumiri de străzi, pieţe, obiective de interes local, potrivit legii.

 

Art.16 Unitatea administrativ- teritorială Hârşova dispune de stemă proprie ce poate fi utilizată pe toate documentele specifice, potrivit legii şi regulamentelor proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Art.17 Prezentul Statut a fost adoptat azi____________prin hotărâre Consiliului Local al oraşului Hârşova nr._____

 

Art.18 Prezentul Statut se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul – Cadru al unităţilor administrativ- teritoriale şi ale legii nr.96/2003 pentru aprobarea acesteia.

 

Art.19 Modificarea şi completarea ulterioară a prezentului Statut se face prin hotărâre a Consiliuli Local Hârşova, adoptată în condiţiile legii.

 

 

© 2007 Primaria orasului HARSOVA, jud. Constanta. Toate drepturile rezervate.

| Recomandat 1024/768 px, min. IE6 + flash - producator - SAAR SURFACES |