primaria orasului harsova
primăria
orașului
hârșova
Despre noi > Funcționari publici
Funcționari publici
ALBULESEI FELICIA - Inspector superior - Compartiment salarizare, resurse umane și administrativ

ANDRONIC CARMEN MIHAELA - Consilier superior - Compartiment impozite și taxe locale

BANIȚĂ IULIA ANDREEA (T.V.) - Inspector principal - Compartiment impozite și taxe locale

BRUMĂ MĂDĂLINA - Consilier juridic superior - Compartiment juridic, informare cetățeni și arhivă

BULGARU AURELIA - Director executiv - Direcția publică de asistență socială

BULGARU STELUȚA - Inspector asistent - Compartiment juridic, informare cetățeni și arhivă

CAMBURU FILA CORINA - Referent superior - Compartiment executări silite

CHERAN CARMEN - Director executiv - Direcția investiții, mediu, turism, monitorizare video și situații de urgență

CODREANU GEORGE - Polițist local - Serviciul poliție locală

COMESCU MARINELA - Consilier superior - Compartiment achiziții publice

CRISTEA ILINCA - Referent principal - Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

DOGARU ADRIAN RADEL - șef serviciu - Serviciul poliție locală

DOMINTE MIHAELA - șef serviciu - Serviciul juridic, achiziții publice, informare cetățeni și arhivă

ECHIM ION - Referent superior - Serviciul public comunitar local de evidență a persoanei

ECHIM MIRELA - Inspector superior - Serviciul public comunitar local de evidență a persoanei

FLAUT MIHAELA - Inspector superior - Compartiment eivdență și plată beneficii de asistență socială

FLUERAȘ PAUL IRIMIA - Polițist local - Serviciul poliție locală

FRIGIOIU ELENA - Referent superior - Compartiment registrul agricol, fond funciar și agricultură

FURTUNĂ LENUȚA - Inspector superior - Serviciul public comunitar local de evidență a persoanei

GEODOIU MARIANA - Inspector superior - Compartiment protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenți personali

GHEORGHE TUDOR - Polițist local - Serviciul poliție locală

GHEORGHIU NUȚI VIOLETA - Inspector superior - Compartiment buget, prognoză, finanțe, contabilitate

HERDA VIOLETA - Inspector superior - Compartiment impozite și taxe locale

IAMANDI OANA - Inspector superior - Compartiment registrul agricol, fond funciar și agricultură

ILIE ION - Polițist local - Serviciul poliție locală

IOANA RODICA CLAUDIA - Director executiv - Direcția buget, finanțe, contabilitate, salarizare, resurse umane și administrativ

JURUBIȚĂ ADRIANA - Inspector superior - Compartiment asistență medicală comunitară

LĂCUSTĂ LILIANA - Consilier superior - Compartiment autoritatea tutelară, protecția copilului, intervenții în situații de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri și prevenire marginalizare socia

LUNGU LUCIAN - Referent superior - Compartiment situații de urgență, PSI și protecția muncii

MACRI CAMELIA - Inspector superior - Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

MANOLE VIOREL - Consilier superior - Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

MIHAI CRISTIAN - Auditor - Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Hârșova

MIRCEA SEVERINA - Polițist local - Serviciul poliție locală

MOROIANU GEORGETA - Inspector principal - Compartiment salarizare, resurse umane și administrativ

MOȘOIANU MARIANA (T.V) - Inspector asistent - Compartiment juridic, informare cetățeni și arhivă

NECULAE GINA - Consilier superior - Compartiment juridic, informare cetățeni și arhivă

NICOLESCU CRISTINA - Inspector superior - Compartiment investiții, mediu și turism

NIȚU PETRE - Polițist local - Serviciul poliție locală

OANCEA NINA - Inspector superior - Compartiment buget, prognoză, finanțe, contabilitate

PANĂ CRISTINA - Consilier superior - Compartiment impozite și taxe locale

POPA IONEL - Polițist local - Serviciul poliție locală

POTLOG IRINA - Inspector superior - Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

PRIBEAGU GABRIEL - Polițist local - Serviciul poliție locală

RĂDOI CĂTĂLINA MARLENA - Consilier superior - Compartiment registrul agricol, fond funciar și agricultură

RADU RADA - Inspector superior - Serviciul public comunitar local de evidență a persoanei

RADU SANDA - Inspector superior - Compartiment investiții, mediu și turism

RĂDUCAN STELUȚA BEATRICE - Inspector superior - Compartiment buget, prognoză, finanțe, contabilitate

ROȘCA LILIAN - Polițist local - Serviciul poliție locală

SOCOL NICOLETA - Inspector superior - Compartiment eivdență și plată beneficii de asistență socială

STRATULAT FLORICA - Inspector superior - Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice

TOADER NICOLETA - Inspector principal - Compartiment salarizare, resurse umane și administrativ

VASILE ALEXANDRA (T.V) - Referent superior - Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru

VRÎNCEANU DANIELA - Inspector superior - Compartiment executări silite
Primăria Orașului Hârșova

Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1
Cod postal: 905400

Tel: 0241 870 300
Fax: 0241 870 301


© - Drepturi de autor - Primăria Orașului Hârșova© - 2019. Creat de MLMedia