primaria orasului harsova
primăria
orașului
hârșova
Informații publice > Solicitare informatii
Solicitare informații


* Certificat energetic (copie + original);
* Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice
* Contract de vanzare - cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare etc. (copie + original)
* Act de identitate pentru toti proprietarii (copie + original);
* Releveu (copie + original);
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.


* Certificat energetic (copie + original);
* Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016
* Autorizatia de construire (copie + original);
* Proces Verbal Receptie (copie + original);
* Regularizare taxa (acolo unde este cazul);
* Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire - Descarca formular ITL068/2009 (copie + original);
* In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor - Inspectoratul de Stat in constructii (copie + original);
* Anunt incepere lucrari inregistrat la compartimentele de specialitate (copie + original);
* Act de identitate pentru toti proprietarii (copie + original);
* La depunerea documentelor prin mandatar, procura in forma autentica se depune la institutie in original sau in copie legalizata.

Primăria Orașului Hârșova

Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1
Cod postal: 905400

Tel: 0241 870 300
Fax: 0241 870 301


© - Drepturi de autor - Primăria Orașului Hârșova© - 2019. Creat de MLMedia